Află cine poate participa la Congresul Românilor de Pretutindeni: Metodologia organizării în...

Află cine poate participa la Congresul Românilor de Pretutindeni: Metodologia organizării în dezbatere publică!

Metodologia privind organizarea alegerii delegaţilor Congresului românilor de Pretutindeni a fost lansată în dezbatere publică pe site-ul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.

Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la modificările propuse cu privire la proiectul de Metodologie pot fi transmise în scris până la data de 8 august.

Potrivit documentului, delegaţii la prima ediţie a Congresului pot fi toţi cei care fac parte din categoria românilor de pretutindeni, care vor transmite Secretariatului tehnic al Congresului, constituit de Parlamentul României, în colaborare cu MAE, un dosar de candidatură, care să cuprindă solicitarea de reprezentare a comunităţii româneşti din statul de reşedinţă, dar și o  listă de minimum 500 de susținători unici din statul de reşedinţă. De asemenea, candidații trebuie să fie rezidenţi ai statului respectiv şi să fi împlinit până în ziua depunerii candidaturii, inclusiv, vârsta de cel puţin 18 ani.

În Proiectul Medotologiei supus dezbaterii publice, se subliniază că nu pot candida funcţionarii publici angajaţi ai statului român care desfăşoară activităţi în străinătate –  personalul contractual, persoanele care deţin funcţii instituţionale sau colaboratori şi salariaţi ai acestora.

Potrivit Metodologiei, Congresulul românilor de Pretutindeni, trebuie să fie organizat cu cel puţin 6 luni înainte de desfăşurarea alegerilor generale din România, iar Convocarea Congresului va fi făcută de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea Comisiilor de specialitate, în colaborare cu MAE, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (D.P.R.R.P).

Cheltuielile de organizare şi desfăşurare a Congresului vor fi asigurate din bugetul Camerei Deputaţilor.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, prin D.P.R.R.P. şi misiunile diplomatice ale României, vor aduce la cunoştinţa comunităţilor româneşti procedura de înscriere a delegaţilor la Congres, prin publicarea pe site-urile proprii şi prin orice alte mijloace de comunicare disponibile, a prezentei Metodologii.

Elaborarea finală a  metodologiei Congresului Românilor de Pretutindeni va avea loc după încheierea dezbaterii publice și va fi  înaintată spre aprobare în şedinţă comună Comisiilor pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Ccele două camere ale Parlamentului.