Deputatul Ardelean îngrijorat de prevederile noii legi a educației din Ucraina

Deputatul Ardelean îngrijorat de prevederile noii legi a educației din Ucraina

foto:pressalert.ro

Decizia Parlamentului ucrainean de a restrânge drepturile minorităților în privința educației îndepărtează țara vecină de valorile Uniunii Europene, este de părere Ben-Oni Ardelean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.”Sunt îngrijorat de faptul că tinerii românii din Ucraina sunt în pericol de a-și pierde treptat identitatea, fapt ce pune între paranteze chiar tratatul de bună-vecinătate dintre România și Ucraina. Noua lege a educației din Ucraina, practic, va restriciona drastic învățământul cu predare în limba minorităților și, prin urmare, îl va afecta și pe cel cu predare în limba română. Reamintesc reprezentanților țării vecine că potrivit Tratatului româno-ucrainean părţile contractante vor crea, pentru persoanele aparţinând minorităţii române din Ucraina şi pentru cele aparţinând minorităţii ucrainene din România, aceleaşi condiţii pentru studierea limbii lor materne. Părţile contractante reafirmă că persoanele sus-menţionate au dreptul să fie instruite în limba lor maternă, într-un număr necesar de şcoli şi instituţii de stat pentru învăţământ şi specializare, situate ţinând seama de răspândirea geografică a minorităţilor respective”.

Mai mult, amintește parlamentarul, Convenţia  Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale subliniază că fiecare stat semnatar se angajează să recunoască “dreptul oricărei persoane aparținând unei minorități naționale de a învăța limba sa minoritară” și “să promoveze condițiile de natură să permită persoanelor aparținând minorităților naționale să-și mențină și să-și dezvolte cultura, precum și să-și păstreze elementele esențiale ale identității lor, respectiv religia, limba, tradițiile și patrimoniul lor cultural”.