16 români beneficiază de bursele Fulbright în SUA

16 români beneficiază de bursele Fulbright în SUA

În anul universitar 2015-2016, 16 beneficiari români ai Programului de burse Fulbright se vor afla în Statele Unite ale Americii pentru a studia, pentru a preda sau a pentru a realiza programe de cercetare în diferite centre universitare americane.

Secretarul de stat pentru afaceri strategice Daniel Ioniţă a participat, zilele trecute, la deschiderea sesiunii de orientare pentru bursierii români ai Programului Fulbright, care vor urma studii în Statele Unite ale Americii, în anul universitar 2015-2016.

În alocuţiunea sa, oficialul român a evidenţiat momentul aniversar din acest an, când SUA şi România celebrează 135 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice, menţionând Parteneriatul strategic existent între cele două ţări şi dimensiunea educaţională şi ştiinţifică a acestuia, care pune accent pe schimburile universitare, dar şi pe contactele interumane.

În acest sens, a fost subliniat rolul important pe care Programul Fulbright, prezent încă din anii ’60 în România, îl are în asigurarea schimburilor educaţionale şi academice constante între cele două ţări.

Acesta facilitează accesul studenţilor, profesorilor, cercetătorilor şi experţilor români şi americani la cele mai prestigioase şi diverse programe de pregătire şi formare universitară şi instituţională. De asemenea, a fost menţionat faptul că bursierii acestui prestigios Program internaţional de schimburi se numără astăzi printre personalităţile politice şi culturale importante în ţările lor, sunt lideri în domeniul afacerilor sau reprezentanţi de marcă ai societăţii civile. Aceştia contribuie astfel la dezvoltarea legăturilor între România şi Statele Unite ale Americii.

Programul Fulbright este principalul program internaţional de schimburi în domeniul învăţământului derulat de guvernul SUA, înfiinţat în 1946, la iniţiativa senatorului J. William Fulbright, cu scopul de a creşte înţelegerea reciprocă între poporul american şi popoarele altor ţări.

În România, Programul Fulbright funcţionează din 1961, iar din 1993 acesta este administrat de Comisia Fulbright româno – americană.