1806 cereri ale alegătorilor români din străinătate de înscriere în Registrul Electoral

1806 cereri ale alegătorilor români din străinătate de înscriere în Registrul Electoral

Până la 30 iunie 2016, la trei luni de la debutul perioadei de înscriere în Registrul electoral, figurează 1.806 cereri din partea cetăţenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate care şi-au manifestat opţiunea de a-şi exercita votul la alegeri parlamentare de la sfârşitul acestui an, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

1.300 dintre aceste cereri vizează votul prin corespondenţă, iar 506 vizează organizarea de secţii speciale în apropierea domiciliului/reşedinţei.

Înscrierea în Registrul electoral a început la 1 aprilie şi se va încheia aproximativ cu trei luni înainte de data alegerilor, care urmează să fie stabilită, conform legii, prin hotărâre de Guvern. Din acest interval a trecut deja mai mult de jumătate, cetăţenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate rămânându-le la dispoziţie aproximativ două luni pentru a se înscrie în Registrul Electoral.

Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte tuturor alegătorilor cu domiciliul sau reședința în străinătate că, la alegerile parlamentare din acest an, au la dispoziţie, în plus faţă de modalitatea de a-şi exercita votul la secţiile de votare organizate la sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti, două noi variante de exercitare a votului: votul prin corespondenţă sau votul la secţii de votare speciale înfiinţate la cererea lor, în localităţile de domiciliu sau reşedinţă, în măsura în care există cel puţin 100 de cereri făcute de cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în localităţile respective.

Atât pentru exercitarea votului prin corespondenţă, cât şi pentru exercitarea votului la o secţie specială înfiinţată la cerere, în apropierea domiciliului/reşedinţei, este obligatorie înscrierea în Registrul electoral. În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe recomandă tuturor cetăţenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate care doresc să îşi exercite dreptul fundamental la vot la alegerile parlamentare de anul acesta să se înscrie din timp în Registrul electoral. Conform legislaţiei în vigoare, în lipsa înscrierii în Registrul electoral, aceştia vor putea să voteze doar la secţiile organizate la sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti.

Pentru înscrierea în Registrul Electoral, alegătorii trebuie să parcurgă următorii paşi:
1. Să completeze formularul Cererii de înscriere în Registrul electoral pentru votul în străinătate la alegerile parlamentare cu datele personale şi să bifeze una dintre cele două opţiuni: vot prin corespondenţă sau vot la secţia înfiinţată la cerere; să îl semneze şi să îl dateze;

Formularul Cererii de înscriere în Registrul electoral poate fi obţinut fie de pe site-ul MAE, la linkul de mai jos, fie, direct în varianta tipărită, de la sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare:

Dă clic pentru a accesa cerere_inscriere_vot_in_strainatate.pdf

2. Să anexeze la Cererea de înscriere în Registrul electoral, fie copia paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu (dacă sunt cetăţeni români cu domiciliul în străinătate), fie copia actului de identitate împreună cu copia documentului care dovedeşte reşedinţa în străinătate (dacă sunt cetăţeni români cu reşedinţa în străinătate).

Lista documentelor care atestă reşedinţa în străinătate pentru fiecare stat este disponibilă pe site-ul MAE la link-ul: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/omae500.pdf
3. Să depună personal sau să trimită prin poştă Cererea de înscriere în Registrul electoralşi documentele anexate la misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reşedinţă.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi al Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, a organizat sesiuni de informare cu comunităţile locale de români şi a pus la dispoziţie cetăţenilor români din străinătate informaţii referitoare la desfăşurarea scrutinului electoral parlamentar din anul 2016.

Informaţii detaliate despre desfăşurarea în străinătate a scrutinului electoral pentru Parlamentul României din anul 2016 se regăsesc la secţiunea dedicată de pe site-ul MAE: http://www.mae.ro/parlamentare-2016.