58 de proiecte depuse Diaspora Start-Up la închiderea apelului

58 de proiecte depuse Diaspora Start-Up la închiderea apelului

58 de proiecte au fost înregistrate în cadrul Programului „Diaspora Start-Up“, privind stimularea antreprenoriatului în rândul cetăţenilor români din afara ţării şi a celor reîntorşi în ţară, conform unei informări publicate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene (MFE). Apelul a fost închis, iar programul are o finanţare în valoare de 30 milioane euro, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Conform MFE, schema de antreprenoriat vizează crearea unei oportunităţi de reîntoarcere în România pentru cei care doresc să valorifice abilităţile antreprenoriale şi profesionale dobândite în străinătate prin deschiderea unei afaceri în ţară.

În acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activităţile care urmăresc încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană. Persoanele selectate în vederea finanţării planului de afacere vor primi, într-o primă fază, o subvenţie în valoare de maxim 10.000 de euro, ca primă de relocare. La momentul semnării contractului de ajutor de minimis cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primeşte 75% din ajutorul aprobat, reprezentând prima tranşă de finanţare. A doua tranşă de finanţare va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu 30% din valoarea primei tranşe“, potrivit oficialilor MFE. Apelul este dedicat tuturor regiunilor de dezvoltare din România, cu excepţia regiunii Bucureşti – Ilfov.

Programul Operaţional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 şi contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.