Acasă Europa 8 septembrie, Ziua Internațională a Alfabetizării

8 septembrie, Ziua Internațională a Alfabetizării

773 de milioane de adulți și tineri, la nivel mondial, sunt analfabeți. 617 milioane de copii și tineri nu au cunoștințe minime de citire și matematică. În timpul pandemiei, închiderea școlilor a afectat educația a 62,3% din totalul de 1,09 miliarde de elevi.

Data de 8 septembrie a fost proclamată de UNESCO drept Ziua Internațională a Alfabetizării, prin Rezoluția 14 C/Resolution 1441, în anul 1966, cu scopul de a mobiliza întreaga comunitate internațională și de a promova alfabetizarea ca instrument al dezvoltării personale, a comunității și a societății, în ansamblu.

Alfabetizarea este esențială pentru eradicarea sărăciei, stabilirea egalității de șanse, incluziune socială, apărarea demnității umane, meritocrație, valori ale unei societăți democratice mature. Alfabetizarea este unul dintre obiectivele Agendei 2030 privind Dezvoltarea Durabilă, program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu caracter universal, care urmărește garantarea unei educații de calitate și promovează oportunitățile de învățare de-a lungul întregii vieți pentru toți.

Prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, România stabilește cadrul național pentru susținerea și implementarea obiectivelor Agendei 2030.

Prin Programul de guvernare 2020-2024, în spiritul valorilor proeuropene se dorește să se pună accentul pe echitate și practicile pedagogice centrate pe elevi și studenți pentru a combate efectele negative ale ratei crescute de abandon școlar timpuriu, rezultatele slabe ale elevilor la testările naționale și internaționale PISA 2018 și rata ridicată a analfabetismului funcțional, măsurată la vârsta de 15 ani.

Conștientizarea importanței colaborării în timp real între factorii implicați în dezvoltarea educației – elevi, părinți, profesori, sindicate, autorități publice locale și centrale – reprezintă o soluție. Importantă ar fi dezvoltarea unor programe naționale în parteneriat cu specialiști care pot oferi sprijin și consiliere psihologică părților afectate de fenomenul bullyingului și a cyberbullyingului, a discriminării și a violenței de orice formă din școli. Prin dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații se pot oferi instrumentele necesare folosirii tehnologiilor IT atât în procesul de predare-învățare din școli, cât și în cel de acasă, prin accesul on-line la informații, atât de necesar în timpul crizei pandemice.

Astăzi, conceptul de alfabetizare presupune că o persoană știe nu doar să citească, să scrie și să calculeze, ci și să utilizeze calculatorul și telefonul mobil. Schimbările tehnologice determină o serie de schimbări sociale care nu pot fi neglijate. O persoană care nu are abilitatea de a utiliza informația scrisă și digitalizată nu poate progresa și nu își poate ajuta familia.

În contextul pandemiei COVID-19, la nivel mondial, au fost afectate atât persoanele tinere și adulte cu un nivel scăzut de alfabetizare, cât și acelea care nu dispun de mijloacele tehnologice și abilitățile necesare pentru a utiliza internetul.

Educația este un factor important în promovarea toleranței, a dialogului, a păcii între popoare.

 

Articolul precedent612 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European
Articolul următorVa trebui să învăţăm să trăim cu preţuri mari la energie