A fost aprobat programul transfrontalier România – Serbia pentru promovarea ocupării forței...

A fost aprobat programul transfrontalier România – Serbia pentru promovarea ocupării forței de muncă

Patru evenimente de tip forum pentru identificarea de parteneri în Romania și Serbia, pentru promovarea Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia vor fi organizate în perioada următoare.

Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în 6 august 2015, iar primul apel de proiecte va fi lansat în data de 15 septembrie şi va avea un buget de 50 de milioane de euro, din care 22 de milioane vor fi dedicate proiectelor strategice.

Termenul pentru depunerea proiectelor este 15 ianuarie 2016; pentru proiectele strategice, termenul este 15 martie 2016. Ghidurile aplicantului au fost aprobate în data pe 14 august 2015 și pot fi consultate pe site-ul programului, www.romania-serbia.net

Prin Forumurile de identificare a partenerilor, Secretariatul Comun promovează oportunitățile de parteneriate dintre potențialii aplicanţi români și sârbi. Aceștia vor avea ocazia să identifice noi parteneri și să dezvolte proiecte pentru care să solicite finanțare prin acest program. În cadrul fiecărui eveniment, echipa BRCT Timișoara va prezenta particularitățile programului și câte o Axă Prioritară.

În a doua parte a evenimentului vor avea loc întâlniri bilaterale directe între potențiali aplicanţi români și sârbi, iar echipa BRCT Timișoara vă răspunde la întrebările adresate de participanți.

Evenimentele vor începe pe 26 august, la Vârșeț, în Serbia prin Forumul pentru Identificarea de Parteneri nr. 1, Axa prioritară 1 fiind promovarea ocupării forței de muncă şi servicii pentru creșterea incluziunii, mobilitatea şi accesibilitatea sustenabilă, precum și atractivitatea pentru un turism sustenabil. Evenimentele se vor desfășura la Dr.Tr.Severin, Smederevo și Reșița.

Bugetul total al programului este de 88.124.999 de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene.

Aria eligibilă este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

România îndeplinește în continuare rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului de Integrare Europeană al Guvernului Republicii Serbia, iar Secretariatul Tehnic Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, fiind sprijinit de Antena STC stabilită la Vršac, Republica Serbia. Auditul Programului va fi realizat de Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de Autoritatea de Management.