A fost lansată în dezbatere publică „Metodologia de școlarizare a românilor de...

A fost lansată în dezbatere publică „Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat și particular acreditat din România”

DISTRIBUIȚI

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene a elaborat „Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat și particular acreditat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, începând cu anul universitar 2017-2018”.

Astfel, documentul este lansat spre dezbatere publică partenerilor interesați, după care va fi aprobat prin Ordin de ministru, ulterior aprobării Hotărârii de Guvern privind cifra de școlarizare pentru noul an școlar/universitar.

Potrivit metodologiei propuse, românii de pretutindeni pot studia în unități de învățământ superior de stat și particular acreditate din România în aceleași condiții ca și cetățenii români.

Totodată, Ministerul precizează că din categoria românilor de pretutindeni fac parte: persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

De asemenea, din această categorie mai fac parte și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

În document se menționează că școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, a românilor de pretutindeni se realizează  astfel:  pe locuri de studii, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă ( aceste două categorii realizându-se în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare , conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română); pe locuri de studii cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români, în limita cifrei de școlarizare aprobate de senatele universitare, în funcție de capacitatea de școlarizare.

Candidații pe locurile de studii ca bursieri ai statului român vor face dovada originii etnice române printr-o declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare.

În ceea ce privește anul pregătitor în limba română, Ministerul Educației informează faptul că românii de pretutindeni declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat, care nu cunosc limba română – pot opta pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Tot în acest context, românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), iar persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii care atestă cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, vor fi exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română.

De asemenea, beneficiarii locurilor de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv ai locurilor de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă li se asigură urmatoarele facilități: finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară, după caz;  finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și bursă lunară, după caz; finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul M.E.N., în limita subvenției alocate; asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare; transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale.

Bursele de studii se vor  acorda:

a) studenților înmatriculați la studii universitare de licență și master,  bursele fiind primite pe parcursul anului universitar și în vacanțele legale, dar neacordându-se pe perioada vacanței de vară. In cazul în care studenții sunt reținuți la facultate pe timpul vacanței de vară pentru activități curriculare sau în cazul în care există prevederi legale specifice, drepturile prevăzute la art. 14 se mențin.

b) pentru doctoranzii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență și medicilor rezidenți, bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic.

c) pentru cursanții aflați la stagii de specializare, perfecționare postuniversitară, învățământ postuniversitar în domeniul sănătate, bursa de studii se acordă pe perioada efectuării stagiului/perioada lunilor- bursă.

d) încă 30 de zile după finalizarea studiilor universitare sau a învățământului postuniversitar cu durata de cel puțin 1 an.

În sursa citată, se mai menționează că românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii:  să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român; să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea; să respecte prevederile prezentei metodologii care, în anumite situații, prevalează regulamentul intern al instituțiilor de învățământ superior; după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au fost admiși, în vederea înmatriculării; să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.

Așadar, în cazul încălcării prevederilor menţionate anterior, precum și la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.

Informațiile suplimentare cu privire la dosarul de candidatură, etapele procedurii de admitere și condițiile de eligibilitate în ceea ce privește școlarizarea la studii universitare de LICENȚĂ, MASTER și DOCTORAT a românilor de pretutindeni se pot găsi pe site-ul Ministerului Educației la acest link.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.