Acord comun între AEP şi FADERE pentru consolidarea statului de drept și...

Acord comun între AEP şi FADERE pentru consolidarea statului de drept și a democrației

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a încheiat, zilele trecute, un Acord de parteneriat cu Federația asociațiilor de români din Europa (FADERE), prin care afirmă intenția comună de a contribui la consolidarea statului de drept și a democrației. Acordul a fost semnat de președintele AEP, Ana Maria Pătru și președintele FADERE, Daniel Tecu.

Colaborarea dintre AEP și FADERE are în vedere consolidarea democrației și a valorilor democratice, informarea cetățenilor cu privire la procesul electoral, prin elaborarea de materiale, programe de informare și instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc. Se urmărește, totodată, îmbunătățirea cadrului legal privind respectarea deontologiei electorale, a drepturilor omului și transparența activității instituțiilor publice.

O importanță deosebită va fi acordată aspectelor legate de promovarea programelor, proiectelor și activităților ce pot contribui la fundamentarea politicilor și strategiilor privind românii din străinătate, cu următoarele obiective.

Aceste obictive vor viza promovarea participării active a românilor din străinătate la viața democratică (aceștia trebuie susținuți în exercitarea drepturilor lor, în vederea participării la viața socială și în vederea implicării în luarea deciziilor);  stimularea participării românilor din străinătatea la diferite tipuri de alegeri organizate de statul român, în calitate de cetățeni activi, informați și responsabili şi  promovarea nediscriminării și asigurarea egalității de șanse – fiecare cetățean român are drepturi egale, indiferent de rasă, sex, vârstă, confesiune, origine etnică și socială, orientare politică sau orice altă caracteristică și trebuie să dispună de șanse egale în dezvoltarea sa ca individ și cetățean.