Administrația locală din România va putea susține financiar proiectele comune cu autoritățile...

Administrația locală din România va putea susține financiar proiectele comune cu autoritățile locale din Rep. Moldova și Ucraina

Parlamentul a adoptat o serie de modificări la Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, în sensul că administrația locală va avea temeiul legal pentru finanțarea unor proiecte propuse de autoritățile administrației publice locale din Rep. Moldova și Ucraina. Finanțările vor putea fi acordate în baza acordurilor de înfrățire sau cooperare pre-existente între unitățile administrative și vizează programe culturale comune, sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională, dar și ale proiecte comune care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.


 

 

Actul normativ va fi transmis spre promulgare președintelui Klaus Iohannis, urmând ca în termen de 60 de zile de la intrarea lui în vigoare ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și ministrul finanțelor publice să elaboreze și să adopte un ordin comun pentru aplicarea noii reglementări legislative.