Acasă Africa Adoptarea Strategiei Naționale pentru Africa „România – Africa: Parteneriat pentru viitor prin...

Adoptarea Strategiei Naționale pentru Africa „România – Africa: Parteneriat pentru viitor prin pace, dezvoltare și educație, un document-cadru de viziune”

România a adoptat Strategia Națională pentru Africa, denumită „România – Africa: Parteneriat pentru viitor prin pace, dezvoltare și educație, un document-cadru de viziune”.

Documentul recunoaște rolul esențial al continentului african în modelarea tendințelor globale în secolul XXI. Sunt analizate elemente precum demografia și resursele Africii sau rolul statelor africane în cadrul Organizației Națiunilor Unite, precum și în dezbaterile majore la nivel mondial privind impactul schimbărilor climatice, asigurarea păcii, securității și dezvoltării, lupta împotriva terorismului etc.

Strategia își propune să reașeze raporturile României cu Africa, pornind de la existența unei baze promițătoare de colaborare, precum și a unui potențial în diferite domenii, care este în mare măsură neexploatat. Documentul detaliază elementele definitorii ale profilului României în Africa, cu scopul de a contura un rol specific al țării noastre în raport cu continentul african, pornind de la capitalul de simpatie semnificativ de care România beneficiază în Africa, ce riscă însă să se diminueze pe măsură ce are loc schimbul generațional.

Documentul reunește într-un cadru structurat acțiuni în domeniile tradiționale ale cooperării României cu statele africane (educația, pacea și securitatea, cooperarea economică, agricultura), cărora li se adaugă o serie de sectoare noi, însă cu potențial important de dezvoltare, precum digitalizarea sau transferul de experiență în domenii de interes comun (climă și protecția mediului, protecție civilă, norme fito-sanitare și de siguranță alimentară, securitate cibernetică).

Noua abordare strategică trasează o serie de linii de acțiune în domeniile: politico-diplomatic, securitar, educație, cultură, contacte interumane, economic-comercial și de cooperare tehnică, cooperare internațională pentru dezvoltare.

Noua strategie este rezultatul unui demers guvernamental, care a beneficiat de contribuțiile acumulate ale mediului academic, economic și al societății civile române cu experiență pe continentul african. În baza acesteia, în următorul interval, vor fi inițiate activități de cooperare concrete cu state partenere de pe continentul african.