Al 9-lea Forum anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD)

Al 9-lea Forum anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD)

Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a participat ieri, în format videoconferință, la reuniunea ministerială din cadrul Forumului anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD), organizat de către Președinția rotativă a Croației.

Tema centrală a forumului – ”Harmonious and sustainable development of the Danube Region” („Dezvoltarea sustenabilă și armonioasă a regiunii Dunării”) – a prilejuit realizarea unui bilanț la 10 ani de la lansarea Strategiei, la inițiativa României și Austriei, precum și prezentarea eforturilor statelor SUERD de a preveni și combate efectele multiple ale pandemiei de COVID-19 și identificarea unor demersuri și proiecte comune de redresare socio-economică în regiunea Dunării.

Șeful diplomației române a salutat finalizarea procesului de revizuire a acestei Strategii și adoptarea noului Plan de acțiuni ale SUERD, subliniind eforturile președinției române a SUERD din 2019, în promovarea acestui obiectiv.

În acest context, a amintit rolul României de co-inițiator al Strategiei UE în 2008 și asigurarea de către țara noastră și Austria a birourilor Secretariatului tehnic al Strategiei. Totodată, a exprimat deschiderea României de a continua să găzduiască această structură și după 2021.

Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat că provocările generate de criza pandemică reprezintă un test al rezilienței statelor și societăților din regiune, criza putând fi depășită numai prin manifestarea solidarității regionale, ca expresie a responsabilității comune, prin apărarea valorilor democratice și a ordinii bazate pe reguli și drept internațional, precum și prin adaptarea la contextul actual.

Ministrul afacerilor externe a menționat, totodată, demersurile UE pentru depășirea actualei crize și de redresare a economiilor statelor membre, sub forma ajustărilor Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 și adoptării celui mai ambițios plan investițional din istoria Uniunii (“Next Generation UE”), precum și sprijinul financiar substanțial al UE pentru țările din Balcanii de Vest și Vecinătatea Estică.

Șeful diplomației române a evocat, cu acest prilej, contribuția României în plan regional și la nivelul UE la eforturile de prevenire și combatere a pandemiei, în principal ajutorul în beneficiul cetățenilor R. Moldova prin trimiterea de echipe medicale, alocări de fonduri și donații de produse sanitare de primă necesitate, respectiv găzduirea de către România a rezervei strategice de echipamente medicale (RescEU) de care au beneficiat inclusiv țări din Balcanii de Vest.

A subliniat, de asemenea, rolul benefic al cooperării regionale din cadrul SUERD în apropierea de standardele, valorile și practicile UE a țărilor participante la SUERD din afara Uniunii și a propus valorificarea legăturilor SUERD cu alte inițiative ale UE în regiune, precum Sinergia Mării Negre, Agenda maritimă comună pentru Marea Neagră, cu obiectivul de a sprijini acțiuni și proiecte comune în domeniile mediului, cercetării-dezvoltării, energiei, transporturilor, revigorării economice.

Ministrul Bogdan Aurescu a salutat eforturile președinției croate la SUERD în această perioadă dificilă, marcată de pandemia de COVID-19, și a urat succes viitoarei președinții rotative slovace la acest format de cooperare regională.

Miniștrii participanți au adoptat, la finalul reuniunii o declarație politică care reafirmă semnificația crucială a consolidării cooperării între statele regiunii dunărene în depășirea actualei crize.

Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) reprezintă o inițiativă politică a României şi Austriei, promovată, în iunie 2008, printr-o scrisoare comună la nivel de prim-ministru, adresată președintelui Comisiei Europene.

SUERD este un instrument comunitar de cooperare macro-regională al statelor riverane, destinat dezvoltării economice şi sociale a macroregiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor şi legislaţiei UE.

La Strategia Dunării participă paisprezece state: nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croația, Slovacia, Slovenia, Germania – landurile Bavaria si Baden-Wurttemberg, Ungaria) şi cinci state non-UE (Serbia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, R. Moldova şi Ucraina).