Andreea Păstîrnac, bilanțul primei vizite oficiale în Ucraina

Andreea Păstîrnac, bilanțul primei vizite oficiale în Ucraina

Foto: MRP

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, s-a aflat, în perioada 21-22 august a.c., în prima vizită oficială în Ucraina.

Agenda întrevederilor bilaterale a cuprins o serie de întâlniri cu ministrul culturii, Evghenii Nâşciuk, ministrul educaţiei şi ştiinţei, Lilia Grinevici, precum și cu ministrul de externe, Pavlo Klimkin.

Subiectele majore abordate în cadrul vizitei au vizat extinderea cooperării bilaterale și a drepturilor etnicilor români în domeniul educației și mass-media în limba română, culturii și tuturor aspectelor care țin de identitatea comunității românești.

În cadrul discuției cu ministrul de externe, Pavlo Klimkin, ministrul Andreea Păstîrnac a apreciat interesul statului ucrainean fața de problematicile comunității românești, subliniind necesitatea prezervării drepturilor etnicilor români, precum și importanța păstrării identității românești.

Sprijinul reciproc în vederea inițierii și promovării de proiecte comune vizând atât românii din Ucraina, cât și ucrainenii din România este fundamental pentru armonia interetnică și pentru inițiativele ce au ca scop păstrarea identității culturale, lingvistice și religioase a cetățenilor noștri”, a declarat demnitarul român.

Șeful diplomației ucrainene a prezentat și subliniat eforturile întreprinse de statul român pentru dezvoltarea liceului din Sighetul Marmației unde studiază etnici ucraineni, menționându-se, totodată, nivelul foarte bun al relațiilor dintre guvernele celor două țări. Cei doi miniștri au discutat atât aspecte legate de viitoarea inaugurare a Centrului de Informare de la Slatina (Solotvino), în cadrul Primăriei orașului, cât și despre obiectivele Centrului de Informare de la Ismail, ca model de cooperare în plan universitar.

Dialogul bilateral cu ministrul culturii, Evghenii Nâşciuk, a vizat includerea, după renovare, în circuitul muzeal din Ucraina a casei memoriale „Aron Pumnul”, precum și sprijinul pe care guvernul român îl poate oferi în restaurarea și amenajarea unui ansamblu cultural în interioriul curții edificiului. A fost exprimată, de ambele părți, importanța semnării unui protocol între instituțiile relevante din România și Ucraina în vederea dezvoltării de proiecte culturale comune.

În cadrul întrevederii cu ministrul educației și științei, Lilia Grinevici, s-a convenit valorificarea posibilității de a realiza un program de schimb de experiență pentru elevi și profesori din cele două țări. În același context, demnitarul român a adus în discuție efectele procesului de descentralizare, în raport cu nevoile comunității românești, evidențiind situația școlilor românești din regiunea Cernăuți, cu precădere a celor din comuna Mămăliga, dar și din alte regiuni. Creșterea calității învățământului în comunitatea românească este una dintre prioritățile asumate de MRP prin Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni 2017-2020.

În a doua zi a vizitei, oficialul român a avut întrevederi la Cernăuți, cu reprezentanți ai Administrației Regionale de Stat: guvernatorul regiunii, Oleksandr Fishchuk, vice-primarul orașului, Oleksandr Pascar, precum și cu președintele Consiliului Regional, Ivan Muntean. Discuțiile au vizat rolul pe care comunitatea românească din Ucraina îl are în ansamblul relațiilor româno – ucrainene. În acest context, s-a aprofundat posibilitatea realizării de stagii de perfecționare pentru profesori, schimburi de experiențe, precum și importanța dezvoltării activităților Lectoratului de limbă română al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, deschis în cadrul Universității Naționale „Iuri Fedkovici” din Cernăuți.

Totodată, s-a vorbit despre identificarea soluțiilor necesare deschiderii la Cernăuți a unei unități integrate de învățământ în limba română, pentru ciclurile pre-școlar, primar și gimnazial. Un alt subiect de interes a fost cel referitor la situația școlilor din comuna Mămăliga și susținerea activităților derulate la școala din comuna Mahala.

În continuarea agendei de lucru, ministrul a vizitat Gimnaziul Alexandru cel Bun din Cenăuți, Centrul Bucovinean de Artă Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti, condus de către domnul președinte Iurie Levcic, asistând la un program artistic susținut de participanți la Programul de Tabere ARC, organizat  de minister.  La Casa Memorială „Aron Pumnul”, din Cernăuți, au avut loc discuții cu președintele fundației, Vasile Tărâțeanu, referitor la procedurile de restaurare a edificiului. A urmat o depunere de flori la statuia lui Mihai Eminescu din piața centrală, unde ministrul alături de lideri ai comunității și reprezentanți ai societăților culturale românești, au luat parte la un spectacol de muzică oferit de corul „Dragoș Vodă”.

În contextul preocupărilor vizând consolidarea mediului asociativ românesc, la sediul Consulatului General din Cernăuți, ministrul Andreea Păstîrnac a prezentat posibilitățile de accesare a fondurilor nerambursabile gestionate de MRP. Modificările aduse cadrului juridic vor permite flexibilizarea acestor finanțări prin acordare de granturi și stabilirea de priorități geografice și tematice, încurajând participanții să depună cât mai multe aplicații.

Reprezentanții comunității românești din Cernăuți au prezentat proiectele pe care le derulează în vederea păstrării și promovării identității românești, au mulțumit ministrului pentru sprijinul acordat, exprimându-și dorința continuării colaborării cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Din partea comunității românești, la întrevederi au participat: profesori și directori de școli din regiunea Cernăuți (de la Gimnaziul Alexandru cel Bun, din localitățile Crasna, Carpaciu, Ciudei, Mămăliga și de la Asociația Pedagogilor de Limba Română din regiunea Cernăuți), membrii ai asociațiilor românești (Casa Limbii Române, Centrul Bucovinean de Cultură și Artă Junimea) și redactori de ziar (Bucpress, Zorile Bucovinei, TV Bucovina, Libertatea Cuvântului, Radio Ucraina Internațional).