Angel Tîlvăr încurajează parteneriatele între asociațiile românilor de pe ambele maluri ale...

Angel Tîlvăr încurajează parteneriatele între asociațiile românilor de pe ambele maluri ale Prutului

În contextul vizitei pe care o efectuează în România, viceministrul culturii din Rep. Moldova, Igor Șarov, a transmis mulțumirile autorităților din Rep. Moldova pentru sprijinul oferit de România prin intermediul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni pentru susținerea unor proiecte culturale inițiate de asociații și instituții din această țară.

Șarov a fost primit ieri de Angel Tîlvăr, ministrul pentru românii de peste hotare,  care a readus în atenție proiectele pe care Departamentul le-a derulat în Rep. Moldova, indicând, în acest sens, Centrul de Informare al României de la Comrat, inaugurat în luna iunie, precum și programul de tabere ARC, care se adresează elevilor și tinerilor de peste Prut.

 Cei doi au apreciat relațiile de colaborare continuă dintre România și Rep. Moldova.

În baza proiectelor depuse de diferite asociații și instituții din Rep. Moldova, statul român a oferit, în 2015, prin  DRP, 118.372 lei pentru dezvoltarea mass-media online și 480.680 lei pentru susținerea publicațiilor de limbă română, la acestea adăugându-se 200.000 lei pentru realizarea unor evenimente culturale, 86.000 lei pentru întărirea capacității mediului asociativ și 400.000 lei pentru sprijinirea activității Mitropoliei Basarabiei.

De asemenea, a fost marcat și faptul că, în acest an, printre cei 900 de participanți din comunitățile românești din întreaga lume, la etapa de vară, s-au aflat și numeroși tineri de peste Prut, în vreme ce etapa de toamnă a acestui program s-a adresat în exclusivitate elevilor și tinerilor de peste Prut, reunind 190 de beneficiari.

În încheiere, Angel Tîlvăr a încurajat realizarea unor parteneriate între asociațiile românilor de pe ambele maluri ale Prutului, care trăiesc în străinătate, prin intermediul cărora aceștia să poată organiza, în beneficiul comunităților din afara granițelor, acțiuni de conservare și afirmare a identității și limbii comune.