Angel Tîlvăr preocupat de accesul comunităţii româneşti din Bulgaria la mass media...

Angel Tîlvăr preocupat de accesul comunităţii româneşti din Bulgaria la mass media şi la serviciul religios în limba română

Într-o întrevedere pe care a avut-o Aleksandar Filipov, ambasadorul Bulgariei în România, ministrul Angel Tîlvăr, delegat pentru relația cu românii de pretutindeni, a solicitat autorităților bulgare sprijin pentru asigurarea accesului comunităţii româneşti din ţara vecină la mass-media şi la serviciul religios în limba română.

Totodată, ministrul delegat Angel Tîlvăr a insistat asupra necesităţii ca învăţământul în limba maternă pentru comunitatea românească din Bulgaria să fie sprijinit şi încurajat de statul bulgar, în scopul afirmării şi păstrării identităţii acesteia din punct de vedere lingvistic, cultural şi spiritual, mai ales în rândul tinerei generaţii.

În cadrul discuțiilor, ministrul a amintit faptul că promovarea şi protejarea identităţii naţionale şi a drepturilor de care minorităţile naţionale din cele două ţări trebuie să se bucure sunt elemente benefice în sens reciproc.

Demnitarul român a apreciat decizia autorităţilor bulgare de a reloca Liceul românesc “Mihai Eminescu” într-un nou sediu şi a menţionat interesul deosebit pentru încheierea unui nou Program de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului.

În contextul discuţiilor, ministrul delegat a menţionat faptul că România reprezintă un model în legătură cu protejarea şi afirmarea identității specifice a tuturor persoanelor aparținând minorităților naționale.

De asemenea, a amintit ca minoritatea bulgară este reprezentată în Parlamentul României, fapt care asigură promovarea intereselor acesteia şi conservarea elementelor sale identitare. Susţinerea din partea autorităţilor române faţă de aspectele care privesc minoritatea bulgară este evidenţiată şi de alocarea de către Guvernul României, pentru 2015, a unei sume de peste 3.000.000 lei destinată acestei minorităţi.

Ambasadorul Aleksandar Filipov a apreciat ca excelentă relaţia bilaterală a cărei dinamică din ultimele şase luni s-a concretizat într-o serie de întâlniri la nivel înalt şi a exprimat mulţumiri pentru instituirea de către Parlamentul României, începând cu acest an, a datei de 24 mai ca “Ziua Limbii Bulgare”.

Întrevederea ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, Angel Tîlvăr, cu ambasadorul Bulgariei în România, Aleksandar Filipov a avut loc miercuri, 17 iunie .