Angel Tîlvăr: ”Să păstrăm pentru totdeauna vie memoria victimelor Holocaustului”

Angel Tîlvăr: ”Să păstrăm pentru totdeauna vie memoria victimelor Holocaustului”

Cu prilejul Zilei Naţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, 9 octombrie, deputatul Angel Tîlvăr omagiază memoria celor care au căzut victime discriminării şi cruzimilor extreme şi absurde, în România şi în lume, în perioada celui de-al doilea Război Mondial.

”Gândul nostru colectiv şi întreaga noastră compasiune merge către supravieţuitorii acelor zile tragice. Suferinţa acestora rămâne înscrisă în amintirea noastră şi ne obligă la construcţia unei societăţi democratice, care crede cu tărie în respectarea drepturilor şilibertăţilor fundamentale ale cetăţenilor săi, în diversitate, în egalitate, în dialog şiînţelegere reciprocă. Angajamentul nostru neabătut trebuie să îndrepte către asumarea istoriei, oricât de dureroasă şi crudă ar fi aceasta. Dezvoltarea educației formale şi non-formale cu privire la Holocaust, în special pentru tinerele generaţii, şi promovarea cercetării academice în acest domeniu trebuie să reprezinte linii de acţiunesemnificative pentru autorităţile din ţara noastră. Prin activitatea sa, Parlamentul României are o contribuţie esențială la elaborarea şi consolidarea mecanismelor legislative care să conducă la prevenirea, condamnarea şisancţionarea oricăror manifestări de antisemitism, rasism, xenofobie şiintoleranţă. Să învăţămdin lecţiile trecutului şi să păstrăm pentru totdeauna vie memoria victimelor Holocaustului! Numai astfel, tragedii atât de zguduitoare nu se vor repeta în viitorul umanităţii!”, afirmă parlamentarul într-un comunicat de presă.