Apel comun româno-moldovean pentru proiecte de cercetare!

Apel comun româno-moldovean pentru proiecte de cercetare!

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI) și Academia de Ştiințe a Moldovei (AŞM) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare.Apelul este în conformitate cu prevederile Programului de cooperare științifică și tehnologică, semnat la București, la data de 14 octombrie 2015. Scopul concursului este de a promova cooperarea științifică în domeniile de cercetare și dezvoltare de interes comun și de a sprijini mobilitatea cercetătorilor din Republica Moldova și România.

La concurs se înaintează propuneri de proiecte comune care, prin metodele de executare  prezintă o importanță științifică și practică majoră și au ca scop dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor și cercetărilor, precum și măsuri speciale pentru eficientizarea mobilității, schimbului de experiență și accesului la infrastructura de scară medie și înaltă.

Propunerile de proiecte se vor încadra în următoarele domenii științifice:  Mediu, fizica pămîntului,   Agricultură, Sănătate, Tehnologii, Produse şi servicii,  Managementul ştiinţei şi resursei informaţionale şi Cercetare socio-economică şi umanistă.

Având în vedere faptul că, începând cu 1 ianuarie 2014, Rep. Moldova este țară asociată la Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene, prioritatea de bază pentru participarea la acest concurs este demonstrarea participării în Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene, sau alte programe internaționale şi elaborarea, pe durata implementării proiectelor comune de cercetare a unor proiecte ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene şi a altor programe internaţionale.

Durata unui proiect este de maxim 24 luni, iar data depunerii proiectelor – 31 martie 2016,  ora 17:00

Fiecare propunere eligibilă este evaluată din punct de vedere al calității de către experți evaluatori, atât în România cât și în Rep. Moldova. Finanţarea proiectelor se va efectua în baza rezultatelor evaluării, selectării şi negocierii între Părţi (AŞM-ANCSI) și se bazează pe media obținută din punctajele cele două evaluări naționale. Decizia de susţinere financiară a proiectelor care îndeplinesc simultan condițiile de eligibilitate stabilite de fiecare Parte se ia în comun.