Arta revitalizează viaţa culturală din Basarabia

Arta revitalizează viaţa culturală din Basarabia

Cea de-a a XIII-a ediție a Taberei internaționale de creație Parcova 2015, se va deschide pe 4 august, localitatea Parcova, în raionul Edineț al Rep. Moldova.

Tabăra de creație Parcova a căpătat valențele unui eveniment cultural de anvergură, care a intrat, prin străduinţa organizatorilor ei, în posesia unui patrimoniu valoros.

Artiștii Zaiț Mihai, Istrati Aurel, Antal Aurelian, Brăteanu Costin, Isac Igor, Antal Maria, Foca Victor și Boteanu Eugenia, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, vor reprezenta țara noastră la ediția din acest an a Taberei de creație.

Pe parcursul a celor 12 ani de desfăşurare a Taberei de Creaţie, patrimoniul cultural a fost îmbogăţit cu peste 200 lucrări semnate de artişti consacraţi proveniţi din ţări precum România, Rep. Moldova, Polonia, Rusia, Belarus, Olanda, Franţa, Ucraina.

Scopul urmărit prin organizarea acestei Tabere de Creaţie este de a revitaliza viaţa culturală din Basarabia, prin înfiinţarea unei Colecţii de Artă Contemporană, precum şi identificarea, valorificarea şi promovarea creaţiilor de adevărată valoare artistică.

Pentru aceasta în cadrul taberei urmează să se organizeze workshop-uri între artiştii invitaţi şi tinerii cu potenţial artistic din zonă şi un Centru de Documentare artistică – pornind de la informarea despre ediţiile succesive ale Taberei şi continuând cu cercetarea etnografică, muzeografică asupra zonei.