Au început înscrierile!

Au început înscrierile!

15 membri şi voluntari ai ONG-urilor din regiunea Bălți (Rep. Moldova) au posibilitatea de a dobândi competențe în domenii specifice ariei de acţiune a societăţii civile – valorificarea identitară şi economică a patrimoniului cultural, comunicarea prin social media, media online şi media tradiţionale, drepturile omului, participarea civică şi păstrarea identităţii culturale, accesarea fondurilor nerambursabile, prin proiectul „Promovarea identităţii culturale româneşti în Bălţi prin consolidarea mediului civic local”.

Organizat de Asociaţia „Eurocentrica” şi Asociaţia „Convergenţe Europene”, proiectul este finanţat de Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, prin programul „Societate civilă – Dimitrie Gusti”, se arată într-un comunicat primit la redacție.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii culturale a românilor din Bălţi, Republica Moldova şi întărirea relaţiilor dintre România şi comunităţile româneşti din Bălţi. Activitatea constă într-o serie de cursuri gratuite pentru beneficiarii proiectului, care se vor desfăşura în perioada 28 august – 6 septembrie 2015, în Bucureşti.

Costurile de deplasare, de cazare şi de masă sunt suportate de organizatori.

Cetăţenii moldoveni interesaţi să participe la cursuri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

– să deţină cetăţenia română sau să facă dovada apartenenţei la identitatea culturală română printr-o declaraţie pe proprie răspundere (se poate descărca de aici; se completează doar prima parte);

– să fie majore;

– să aibă domiciliul în Bălţi;

– să fie absolvenţi de studii superioare, pe care să le poată certifica prin acte de studii;

– să fie membri sau voluntari ai unor ONG-uri din Bălţi sau ai filialelor din Bălţi ale unor ONG-uri cu sediul în alte municipii și raioane din Republica Moldova.

Depunerea candidaturilor se desfăşoară în perioada 11-16 august 2015 şi constă în transmiterea, prin email (a adresa liviu.iancu@eurocentrica.ro) a CV-ul aplicantului și o recomandare semnată, ștampilată și scanată din partea președintelui organizaţiei din Bălţi pe care o reprezintă.

Candidaţii admiși vor fi anunţaţi prin e-mail până la 19 august 2015. Doar cei selectați vor primi detaliile aferente participării în proiect, se mai arată în comunicat.