Bani de la UE pentru continuare a zece proiecte de infrastructură în...

Bani de la UE pentru continuare a zece proiecte de infrastructură în România

Corina Crețu, Comisarul european pentru politică regională, a aprobat continuarea a 10 proiecte din mai multe regiuni din România, cu o contribuție din partea UE de aproximativ 800 de milioane de euro.

Investiţiile sunt destinate continuării unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii începute în perioada 2007 și 2013, lucrări care trebuie finalizate în actuala perioadă de programare.

Aceste proiecte reprezintă mai mult decât simple investiţii în infrastructură: folosite în mod eficient pot deveni catalizatori ai dezvoltării la nivel local, regional și național. De aceea este cu atât mai important ca fondurile UE să fie folosite în mod strategic și în concordanță cu prioritățile de investiții din România„, a precizat Corina Creţu.

Cele 10 proiecte vizează lucrări de infrastructură în următoarele sectoare:

TRANSPORT: Construcţia şoselei de centură a municipiului Braşov, tronsoanele I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) şi III (DN13-DN1) şi reabilitarea liniei de cale ferată Braşov–Simeria, componentă a coridorului pan–european IV, tronsonul Sighişoara–Coşlariu.

Obiectivele proiectelor de transport cuprind modernizarea infrastructurii şi sporirea vitezei de circulație maximă la 160 km/h pentru trenurile de călători și la 120 km/h pentru trenurile de marfă pe tronsonul Sighişoara-Coşlariu, respectiv construcţia şoselei de centură a Braşovului pentru diminuarea traficului din municipiu.

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR: Judeţul Caraş-Severin: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor, judeţul Constanţa: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi judeţul Iaşi: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor.

Cele 3 proiecte de management al deşeurilor sunt menite să reducă dimensiunile depozitelor de deşeuri prin integrarea activităţilor de separare, colectare, transport, tratare, reciclare şi eliminare. De asemenea, se are în vedere închiderea sau reabilitarea depozitelor non-conforme cu standardele europene, potrivit angajamentelor privind mediul înconjurător asumate de România.

INFRASTRUCTURĂ DE APĂ: Judeţele Covasna, Teleorman, Sibiu şi Braşov: Extinderea şi  modernizarea  infrastructurilor şi sistemelor de apă şi apă uzată, precum şi reabilitarea şi modernizarea sistemului de canalizare în judeţele Constanţa şi Ialomiţa.

PREVENIREA DEZASTRELOR NATURALE: WATMAN – Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor – Etapa I

Proiectul WATMAN are în vedere protejarea populaţiei prin modernizarea infrastructurii de prevenire a inundaţiilor. Acest proiect va permite optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente de la nivel național, informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră, monitorizarea de la distanţă a modului în care se comportă construcțiile hidrotehnice, cât şi integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea rapidă și în timp real între autoritățile responsabile.