Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, preocupată de autoprotectia cititorilor in mediul virtual

Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, preocupată de autoprotectia cititorilor in mediul virtual

 În perioada 22-25 februarie 2017, a avut loc în Baltimore,  Statele Unite ale Americii,  a 58-a Convenţie Anuală a ISA – International Studies Association – cu tema: “Understanding Change in World Politics”, eveniment la care a luat parte şi Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”.

Fondată în anul 1959, asociaţia are caracter interdisciplinar, reunind specialişti de renume, academicieni, experţi, specialişti din mediul privat, cercetători preocupaţi de evoluţiile globale din planurile politic social-economic, de  securitate, educaţional şi cultural.  Întrunirile anuale, organizate la nivel regional şi internaţional promovează analize şi dezbateri de înalt interes ştiinţific ce permit interacţiunea şi schimbul de expertiză între participanţi.

Prin aceste evenimente,  organizate pe secţiuni şi subdiviziuni geografice, la care sunt invitaţi peste 7.000 de participanţi, sunt dezbătute cele mai importante probleme legate de evoluţia geopolitică şi economică modială, se asigură consultanţă de specialitate pe probleme specifice, se oferă idei şi noi perspective în sprijinirea soluţionării unor crize internaţionale.

Aşa cum este cunoscut, echilibrele globale sunt asigurate de gradul de civilizaţie al fiecărui stat iar procesele de cunoaştere se construiesc gradual prin asimilarea, sedimentarea şi rafinarea conceptelor, a informaţiilor ştiinţifice, selectarea evenimentelor cunoscute şi trăite de individ, filtrate de capacitatea sa de a discerne. Convinşi fiind că şcoala şi educaţia sunt elementele civilizatoare fundamentale care sprijină transformările şi evoluţiile  ulterioare, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” s-a alăturat, ca instituţie participantă, la lucrările  Convenţiei  ISA din acest an.

De asemenea, o preocupare aparte a conducerii Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” a fost aceea de a se documenta suplimentar privitor la posibilităţile de conjugare a eforturilor instituţiilor specializate în securitate şi a celor academice pentru crearea cadrului optim de instruire a oamenilor în sensul autoprotecţiei în faţa amenintăţilor digitale. Idealul care ne animă este acela de a ne aduce o cât mai substanţială contribuţie la formarea unor cetăţeni apţi să gestioneze optim spaţiul virtual propriu şi al instituţiilor de care aparţin.