Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, secție a BCU

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, secție a BCU

Din cauză că imobilul ocupat până de curând de Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a fost retrocedat în anul 2006, iar actualii proprietari stabiliţi de instanţă au cerut 2,7 milioane euro pentru imobil (deşi evaluările independente estimau valoarea clădirii la 1,3 milioane euro), instituţia se află în situaţia de a fi evacuată în orice moment şi de a pierde fondul de carte, respectiv locurile de muncă ale angajaţilor săi.

    Autorităţile susţin că între proprietari şi ocupanţii imobilului nu exista un contract de     închiriere, Biblioteca Pedagogică fiind, practic, tolerată în respectivul spaţiu. Altfel spus, pericolul evacuării iminente şi implicit al deteriorării fondului de carte ca urmare a depozitării acestuia în condiţii improprii a fost evitat în extremis prin soluţia identificată de minister.

Astfel, MEN a decis integrarea Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” ca secţie a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, pentru a asigura continuitatea şi activitatea. Secţia are ca atribuţii participarea la programul de specializare a personalului didactic din învăţămantul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigurarea îndrumării metodologice pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare.

OUG pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 stipulează că BCU „Carol I” va prelua personalul şi posturile aflate în organigrama Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu. Suplimentar, în 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei va fi aprobat, prin ordin de ministru, Regulamentul de organizare şi funcţionare a BCU „Carol I” din Bucureşti ca urmare a includerii în structura sa a Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”.