Biserica din Căuşeni (Basarabia), amfitrioana lunii martie în Calendarul IEH

Biserica din Căuşeni (Basarabia), amfitrioana lunii martie în Calendarul IEH

Fila lunii martie 2016 a calendarului Institutului ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni  românii descoperă Biserica din Căuşeni, Basarabia. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni este un monument unicat în spaţiul est-carpatic prin amplasarea sa sub nivelul solului (biserică semiîngropată).

Nu se cunoaşte data exactă când a fost construită: fie la 1455 când găsim prima atestare a Căuşeniului, fie în perioada de domnie a lui Vasile Lupu (1634-1653) sau mai târziu. În forma ei actuală există din timpul reconstrucţiei de la 1763-1767.

Interiorul bisericii este bogat pictat în fresce murale în stilul atribuit şcolii târzii de la Hurez (Ţara Românească). În picturile murale, predomină o gamă caldă de culori, conturate pe fundalul albastru al pereţilor. Pictura datează din anul 1763 şi este opera zugravilor Stanciul Radu şi Voicul.

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni se află în raionul Căuşeni, la circa 80 km de Chişinău.