Burse anuale pentru studenţii români din Franţa

Burse anuale pentru studenţii români din Franţa

Studenţii români din Franţa pot aplica pentru bursa anuală “Ierunca-Lovinescu”, în valoare de 500 de euro lunar, pentru o perioadă de stagiu de 10 luni consecutive, informează Ministerul Afacerilor Externe.

Pentru a beneficia de această bursă, candidații trebuie să elaboreze o lucrare de cercetare în unul dintre domeniile: constituirea, evaluarea şi conservarea patrimoniului emigraţiei româneşti; studierea documentelor privitoare la exilul românesc; cercetarea exilului românesc, ca parte a rezistenţei intelectuale din anii dictaturii şi opresiunii comuniste, în contextul european de dinaintea şi de după căderea comunismului; studierea moştenirii culturale Ierunca-Lovinescu şi a importanţei acesteia pentru spaţiul cultural francez şi european; studierea influenţelor  pe care exilul românesc în Franţa le-a exercitat asupra mişcării intelectuale din România şi din diaspora românească; cercetarea contribuţiei diasporei la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc.

Candidaţii pot propune şi alte teme de cercetare, circumscrise obiectivelor bursei. Cât priveşte documentaţia, este nevoie de: cerere de înscriere (model mai jos); copie act de identitate; dovada efectuării de studii (licenţă, masterat, doctorat) în litere sau ştiinţe sociale , în Franţa; curriculum vitae; scrisoare de intenţie incluzând motivaţia solicitării bursei şi portofoliul stiinţific; proiectul lucrării de cercetare.

Totodată, textul regulamentului de concurs poate să fie citit la următorul link: https://paris.mae.ro/sites/paris.mae.ro/files/o_1182-2628_mae-mc_regulament_burse_ierunca_lovinescu.pdf

Dosarele de candidatură  se trimit prin poştă sau se depun personal la sediul Ambasadei României în Franta (5 Rue de l’Exposition, 75007 Paris) sau la sediul MAE (Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucuresti) pana la data de 13 octombrie 2017 (data postei).