Burse de studii acordate de DPRRP

Burse de studii acordate de DPRRP

 Elevii, studenţii, cadrele didactice, intelectualii sau artiştii, reprezentanţi ai asociaţiilor româneşti, precum şi orice persoană fizică a cărei activitate este legată de sprijinirea românilor de pretutindeni sau care promovează caracterul identitar prin limba şi cultura română şi care a obţinut rezultate remarcabile în acest domeniu, pot solicita Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) acordarea unei burse de cercetare-documentare pentru studii (pentru 1-10 luni) sau instruire de scurtă durată (cel mult 6 săptămâni) în România.

Cele trei burse sunt acordate pentru domeniile știinţe exacte, știinţe socio-umane, știinţe politice, teatru şi film, muzică şi muzicologie, arte plastice, management cultural, management de proiect pentru organizaţii non-guvernamentale sau întărirea capacităţii instituţionale.

Bursele sunt acoperite din fondurile MAE și repartizate DPRRP.

Dosarul de solicitare a bursei poate fi depus personal sau trimis pe adresa DPRRP în perioada 28 aprilie – 9 mai 2014, rezultatul selecţiei urmând a fi publicat pe site-ul Departamentului în 16 mai.