Acasă Cultura / Culte Burse pentru străini

Burse pentru străini

Foto: studyromanian.com

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerul Educaţiei Naționale (MEN) oferă 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare.

În ceea ce priveşte criteriile de calificare, acest program se adresează: cetăţenilor străini care provin din toate statele lumii, cu excepţia statelor membre UE (cetăţenii străini de origine română şi cei aparţinând comunităţilor istorice româneşti din proximitate beneficiază de alte programe de burse). Solicitantul bursei nu trebuie să dețină cetățenia română, nu a solicitat sau nu a dobândit o formă de protecție în România, nu este apatrid a cărui ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii, nu este membru al corpului diplomatic acreditat la București sau membru de familie al corpului diplomatic acreditat în România şi nu a mai beneficiat de bursă din partea statului român pe același ciclu de studii.

Solicitantul bursei trebuie să prezinte acte de studii emise de instituții de învățământ acreditate / recunoscute, să aibă rezultate bune la învățătură, respectiv o medie a anilor de studiu de minimum 7 (șapte) corespunzătoare sistemului de notare din România sau calificativul „Bine”, după caz.

Totodată, solicitantul bursei nu trebuie să aibă până la data de 31 decembrie a anului în care a fost nominalizat, vârsta mai mare de 35 de ani – pentru studii de licență și master, respectiv 45 de ani – pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare, inclusiv în domeniul sănătate.

Bursele se acordă pentru 3 cicluri de studiu: licenţă, masterat, doctorat. De asemenea, în scopul promovării limbii şi a culturii române în rândul cetăţenilor străini, beneficiarii burselor acordate de statul român studiază doar în limba română. Pentru candidaţii care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor pentru studiul limbii române, anterior studiilor propriu-zise.

Sunt exceptate de la obligația de a prezenta Certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane: cele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani consecutivi de studii urmae în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România; cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, promovează testul de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare; cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă Atestate de competență lingvistică pentru limba română, nivelul minim B1, eliberate potrivit reglementărilor în vigoare.

În ceea ce priveşte demersurile pentru depunerea dosarelor de candidatură, acestea se transmit doar prin intermediul misiunilor diplomatice. Dosarele depuse direct la birourile de registratură ale MAE sau MEN, precum şi dosarele depuse după data limită nu vor fi luate în considerare.

Startul înscrierilor a fost dat pe 15 decembrie, candidatul având obligaţia de a se interesa asupra condiţiilor pe lângă misiunea diplomatică unde doreşte să depună dosarul. Data limită de depunere a dosarelor este comunicată de fiecare misiune diplomatică.

Misiunile diplomatice străine acreditate la Bucureşti vor transmite dosarele de candidatură la MAE- Direcţia Diplomaţie Publică, Culturală şi Ştiinţifică (DDPCŞ), însoţite de o notă verbală, până la 15 martie 2018, iar rezultatele concursului de burse vor fi anunţate până la data de 15 iunie 2018 fiecărei misiuni diplomatice care a transmis la MAE dosare de candidatură.

Pentru mai multe informaţii legate de burse, ciclurile de studiu, dar şi  detalii privind documentele necesare participării, persoanele interesate sunt rugate să acceseze următorul link: http://www.mae.gov.ro/node/10250