Candidații pentru ”InternshipRO2019EU” pot depune dosarele până în 11 decembrie

Candidații pentru ”InternshipRO2019EU” pot depune dosarele până în 11 decembrie

Ministerul Afacerilor Externe lansează programul ”InternshipRO2019EU” – componenta Bruxelles, dedicat exclusiv derulării activităților implicate de preluarea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019.

Pe parcursul derulării programului, 20 de persoane vor avea șansa de a se implica în activitățile desfășurate de Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles în contextul exercitării de către țara noastră a Președinției Consiliului Uniunii Europene, printre care participarea la conferințe, evenimente, seminarii și reuniuni, sprijinirea gestionării unor dosare de interes, monitorizarea principalelor evoluții la nivel european, pregătirea contactelor diplomatice ale oficialilor români, planificarea, organizarea și desfășurarea evenimentelor formale sau informale prilejuite de deținerea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, sprijinirea activității de comunicare și acordarea de sprijin logistic pentru exercitarea atribuțiilor specifice în contextul derulării reuniunilor de Consiliu.

Participanții la acest program își vor desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană și vor beneficia de prevederile Legii nr. 176 / 2018 privind internshipul, inclusiv de dreptul de a primi o indemnizație de internship. Indemnizaţia lunară pentru internship va fi în valoare de 1.670 de euro brut. Ministerul Afacerilor Externe nu va suporta alte cheltuieli implicate de participarea internilor la acest program.

Durata programului va fi de șase luni de la data semnării contractului de internship. Programul de lucru al internilor va fi de maximum 40 de ore de prezență în fiecare săptămână, iar perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă. Selecția candidaților va cuprinde două etape, cea a depunerii și selecției dosarelor, respectiv proba interviului.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Candidații trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență, preferabil într-unul din următoarele domenii de licență: Drept, Științe administrative, Științe ale comunicării, Relații internaționale și studii europene, Științe politice, Sociologie, Științe militare, informații și ordine publică, Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Management, Limbi moderne aplicate, Istorie, Studii culturale și să cunoască cel puțin unei limbi străine, engleză sau franceză, la nivel avansat.

Cunoașterea funcționării Uniunii printr-o experiență anterioară (bursă, stagiu sau internship) într-una dintre instituțiile europene constituie un atu.

Persoanele interesate să participe la programul de internship din cadrul Ministerului Afacerilor Externe – componenta Bruxelles, în contextul exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, își pot depune dosarul de candidatură în perioada 7 – 11 decembrie 2018.