Ce primesc alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență

Ce primesc alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență

Alegătorii care au confirmat primirea documentelor necesare votării prin corespondenţă NU îşi pot exercita dreptul de vot în cadrul unei secţii de votare.

Perioada de înscriere a cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate în Registrul electoral, cu scopul de a îşi exercita votul prin corespondenţă sau pentru a solicita înfiinţarea unei secții de votare în localitatea de reședință la alegerile parlamentare din acest an, s-a încheiat miercuri.

Cetăţenii români au avut la dispoziţie 4 luni şi 14 zile pentru a transmite cererile lor însoţite de actele care dovedesc domiciliul/reşedinţa în străinătate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.

La cinci zile de la expirarea termenului de înscriere în Registrul electoral, cetăţenii români care s-au înscris cu opţiunea de vot prin corespondenţă, pot verifica online la adresawww.registrulelectoral.ro dacă au fost înregistraţi.

După înscrierea în Registrul electoral, alegătorii care au optat pentru a-şi exercita votul prin corespondenţă vor primi acasă prin Poşta Română, cu confirmare de primire, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor, următoarele documente necesare votării:

Un plic exterior autoadresat;
Un plic interior;
Un autocolant cu menţiunea „votat”;
Certificatul de alegător;
Buletinul de vot prin corespondenţă;
Instrucţiuni privind exercitarea dreptului de  vot, inclusiv termenul în care alegătorul trebuie  să depună la poştă opţiunea de vot exprimată.

Totodată, alegătorii care s-au înregistrat pentru votul prin corespondenţă se pot adresa, până cel târziu cu 20 de zile înaintea datei votării, Autorităţii Electorale Permanente în cazul în care nu au primit documentele necesare votării sau dacă acestea au fost pierdute, furate sau deteriorate din motive neimputabile lor. Persoanele aflate în această situaţie vor putea să îşi exercite votul la una din secţiile de votare organizate în străinătate.

Alegătorii români cu domiciliul sau reședinţa în străinătate care nu au optat pentru votul prin corespondenţă pot vota la secția de votare din apropierea domiciliului sau reședinței, dacă sunt înscriși în Registrul electoral sau la secţiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate, dacă nu sunt înscriși în Registrul electoral. Totodată, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2016, aceştia pot vota şi la alte secţii de votare din străinătate decât acelea unde au fost arondaţi, urmând să fie înscrişi în listele electorale suplimentare ale acestora.

În termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor parlamentare din 2016, Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorităţii Electorale Permanente lista secţiilor de votare care vor fi organizate în străinătate.

Informații utile privind votul la alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an în afara țării sunt disponibile pe site-ul MAE, în cadrul secțiunii special dedicate, precum și pe site-urile misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare ale României.