Celebrarea Zilei Culturii Naționale în Israel

Celebrarea Zilei Culturii Naționale în Israel

Foto: ICR

Joi, 11 ianuarie 2018, începând cu orele 17:00, la sediul ICR Tel Aviv, va avea loc un eveniment literar de excepție dedicat marelui poet național al României, Mihai Eminescu, sub egida Zilei Culturii Naționale.

Evenimentul va fi moderat de ziaristul  Edgard Bitel (membru în comitetul executiv al Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română), și Ion Cristofor, scriitor și critic literar: „Eminescu în Transilvania”,  ce va vorbi despre „opera omului deplin al culturii românești” și legăturile lui profunde cu Transilvania în contextul aniversării Marii Uniri.

În cadrul întrunirii vor fi analizate îndeaproape legăturile poetului cu ardelenii, modul în care gazetarul va dezbate problemele românilor din această provincie istorică. De asemenea, voi analiza receptarea, entuziastă, a poeziei lui Eminescu în Transilvania, inclusiv cea din postumitate. Fără a trece sub tăcere studiul obtuz al canonicului Grama, dar și faptul că prima lucrare de doctorat dedicată lui Eminescu aparține unui ardelean.”

Ion Cristofor (pseudonimul lui Ioan Cristofor Filipaş) s-a născut la 22 aprilie 1952, în com. Geaca (jud. Cluj). A absolvit Liceul industrial energetic din Cluj-Napoca (1972) şi Facultatea de Filologie din Cluj, secţia română-franceză (1976). Doctor în filologie cu lucrarea „Aron Cotruş între revoltă şi rugăciune” (2001) şi masterand al Facultăţii de ştiinţe politice, administrative şi ale comunicării din Cluj (2006). A debutat în „Familia” (1969) și a fost redactor la revista „Echinox” (1974-1976).

Printre volumele publicate se numără: În odăile fulgerului, poezii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982, cu o prefaţă de Petru Poantă; Cina pe mare, poezii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988; Scriitori din Ţara Sfântă, , vol. I., eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000; Marsyas, poezie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001; Scriitori din Ţara Sfântă, vol.II, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2002; Scriitori din Ţara Sfântă, , vol. III, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004; Casa cu un singur perete, poezie, Editura Studia, Cluj-Napoca, 2004; Sărbătoare la ospiciu, poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004; Amurgul dimineţii. Convorbiri cu Gabriel M.Gurman, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005; Românitate şi exil, interviuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006; O cuşcă pentru poet, poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007; Oameni, gânduri şi cărţi, interviuri, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008; Cine a dat foc Romei, poezie, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2010.

A fost colaborator la Dicţionarul scriitorilor români, coordonare şi revizuire ştiinţifică de Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (1995, 1998, 2001, 2002); Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (2001); Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004.