Cezar Preda reales

Cezar Preda reales

Deputatul român Cezar Preda a fost reales preşedinte al Comisiei pentru respectarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de statele membre (comisia de monitorizare) din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Propunerea a fost votată în unanimitate de către membrii Comisiei APCE.

Comisia de monitorizare a APCE este responsabilă cu urmărirea modului în care statele membre îşi respectă obligaţiile şi angajamentele asumate prin aderarea lor la Consiliul Europei şi, totodată, sprijină statele membre în îndeplinirea acestora. Dacă un stat, în mod repetat, nu îşi onorează angajamentele, Comisia poate propune Adunării iniţierea sau redeschiderea unei proceduri de monitorizare a statului respectiv.

În perioada 23-27 ianuarie, la Strasbourg are loc Sesiunea ordinară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).