Acasă România Comisia Europeană a clasat 12 proceduri de infringement la adresa României 

Comisia Europeană a clasat 12 proceduri de infringement la adresa României 

În ședința Guvernului României din data de 28 iunie 2018 a fost prezentată Nota privind stadiul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanșate de Comisia Europeană împotriva României.Documentul în cauză conține informații detaliate referitoare la acțiunile privind neîndeplinirea obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a directivelor UE și la acțiunile privind transpunerea sau aplicarea incorectă a dreptului UE, fiind evidențiate și demersurile necesar a fi realizate de către instituțiile de linie cu atribuții în domeniu. Nota cuprinde și rezultatele înregistrate în perioada 4 mai – 18 iunie 2018 în procedurile de transpunere și aplicare a actelor legislative ale Uniunii Europene.

În perioada de referință, Comisia Europeană a clasat 12 proceduri de infringement, a suspendat decizia de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene într-o cauză și s-a desistat într-o cauză aflată deja pe rolul instanței europene –  aceasta din urmă va fi radiată. Totodată, au fost notificate Comisiei Europene măsurile de transpunere a trei directive europene și a fost închis favorabil un dosar EU Pilot.

România realizează demersuri active pentru a asigura transpunerea legislației europene în cea națională. La nivelul MAE, am urmărit și am reușit să creștem gradul de conștientizare la nivelul instituțiilor și autorităților publice a particularităților procedurilor de infringement și să accelerăm adoptarea actelor normative de transpunere. Împreună cu instituțiile competente în domeniile care fac obiectul acțiunilor, am întărit dialogul instituțional cu reprezentanții Comisiei Europene și am instituit și instituim acele măsuri necesare pentru evitarea sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene și pentru evitarea pronunțării unor hotărâri de condamnare a statului român”, a declarat Cristian Winzer, secretar de Stat pentru relații interinstituționale și juridice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Ministerul Afacerilor Externe exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, asigurând reprezentarea juridică în cadrul procedurilor prevăzute la art. 258–260 din TFUE, în legătură cu, după caz, etapele precontencioase şi contencioase ale respectivelor proceduri.

MAE realizează coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor UE, precum și coordonarea procesului de notificare electronică a legislației naționale care transpune dreptul UE. Responsabilitatea transpunerii și aplicării actelor legislative UE revine, în mod exclusiv, instituțiilor și autorităților publice cu atribuții în domeniul care face obiectul de reglementare al respectivelor acte.

Totodată, MAE evaluează compatibilitatea legislației naționale cu dreptul UE, în contextul avizării proiectelor de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului pentru aplicarea directă a actelor legislative UE ori care au relevanță europeană și al examinării propunerilor legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora. Analiza și implicarea MAE în contextul avizării proiectelor de acte normative și al examinării propunerilor legislative nu privesc elementele de oportunitate ale soluțiilor de drept intern ori de politică publică din proiectele de acte normative supuse analizei; acestea din urmă intră exclusiv în competența inițiatorilor și/sau a celorlalți avizatori.

De asemenea, atribuțiile MAE în ceea ce privește asigurarea respectării legislația UE mai sus menționate se completează cu cele referitoare la coordonarea și supravegherea fundamentării, de către autoritățile și instituțiile publice, a pozițiilor naționale care urmează a fi comunicate Comisiei Europene (Comisia), în cadrul solicitărilor de informații ale acesteia, transmise prin intermediul bazei de date electronice constituite în acest scop (EU Pilot). MAE, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, a semnalat și semnalează constant consecințele nerespectării termenelor de transpunere, a solicitat și solicită instituțiilor cu atribuții în materie urgentarea demersurilor specifice.

Guvernul României, autoritățile de linie responsabile și Parlamentul României au fost și sunt informate periodic în legătură cu aspectele problematice privind neîndeplinirea obligațiilor de transpunere a directivelor UE, în vederea accelerării adoptării actelor normative de transpunere (subiect care se regăsește pe agenda săptămânală a Comitetului de Coordonare a Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene), se arată într-un comunicat de presă.

Articolul precedentA început Marșul Centenar
Articolul următorEducaţia rutieră din România, apreciată de Comisia Europeană