Comisia Europeană cere Consiliului Europei primirea României şi Bulgariei în spațiul Schengen

Comisia Europeană cere Consiliului Europei primirea României şi Bulgariei în spațiul Schengen

CE a propus miercuri măsuri pentru menținerea și consolidarea Spațiului Schengen. Cu acest prilej, Executivul european a cerut Consiliului să permită intrarea României şi Bulgariei în acest spaţiu, din motive politice şi de securitate.“Cu toate că normele existente privind reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne s-au dovedit suficiente în marea majoritate a cazurilor, termenele prevăzute de legislație pot să nu fie întotdeauna suficiente atunci când statele membre se confruntă cu amenințări grave, aflate în continuă evoluție, la adresa ordinii publice sau a securității interne. Prin urmare, Comisia propune ajustarea termenelor aplicabile în temeiul articolelor 25 și 27 din Codul frontierelor Schengen la o perioadă de până la un an (în loc de șase luni) și introducerea, în același timp, a unor garanții procedurale mai stricte, inclusiv a obligației statelor membre de a determina dacă unele măsuri alternative nu ar putea aborda mai eficient amenințarea identificată și de a prezenta o analiză detaliată a riscurilor”, a anunţat Comisia Europeană.

Pentru a asigura o aplicare comună mai eficientă a Codului frontierelor Schengen și a normelor Schengen în sens larg și venind în întâmpinarea apelului lansat de președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii, comunicarea invită Consiliul să ia decizia de a integra pe deplin Bulgaria și România în spațiul Schengen, Croația urmând să devină membru cu drepturi depline de îndată ce vor fi îndeplinite toate criteriile necesare.

Comisia publică tot astăzi o serie de orientări adresate statelor membre, sub forma unei recomandări, cu privire la o mai bună aplicare a normelor Schengen existente. Statelor membre li se reamintește faptul că introducerea controalelor temporare la frontierele interne trebuie să rămână o măsură excepțională, de ultimă instanță, că ar trebui limitat impactul asupra liberei circulații a persoanelor și că ar trebui să fie privilegiate măsurile alternative, cum ar fi verificările efectuate de poliție și cooperarea transfrontalieră. Statele membre trebuie să evalueze periodic oportunitatea menținerii controalelor temporare, să se informeze și să se consulte reciproc și să se abțină de la orice măsuri nejustificate.

Pentru ca statele membre să fie unite în fața amenințărilor și să acționeze împreună într-un spațiu Schengen consolidat, este timpul ca Bulgaria și România să devină membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen. Consiliul ar trebui să ia decizia de a aproba aderarea acestora la spațiul Schengen și de a elimina controalele la frontierele interne dintre aceste două state membre și vecinii lor din UE. Bulgaria și România și-au demonstrat capacitatea de a apăra granițele externe ale UE și ar trebui, prin urmare, să devină membre ale zonei fără frontiere interne.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Schengen este una dintre cele mai importante realizări ale procesului de integrare europeană și ne angajăm pe deplin să apărăm, să menținem și să consolidăm această realizare. Absența controalelor la frontierele interne constituie esența însăși a spațiului Schengen, însă într-un spațiu comun, fără controale la frontiere, și preocupările în materie de securitate sunt comune. Iată de ce trebuie să facem tot posibilul pentru a păstra echilibrul delicat între, pe de o parte, libera circulație și mobilitatea persoanelor și, pe de altă parte, aspectele de securitate. Și putem realiza acest lucru numai prin intermediul unui cadru Schengen coordonat și unitar, care ar trebui să includă și România și Bulgaria.”