Comisia mixtă interguvernamentală de colaborare economică între România și Republica Moldova s-a...

Comisia mixtă interguvernamentală de colaborare economică între România și Republica Moldova s-a reunit astăzi la Chișinău

Stadiul cooperării bilaterale economice și comerciale, dezvoltată constant şi pragmatic în ultimii ani, perspectivele proiectelor de colaborare româno-moldovenească, situaţia economică actuală din România şi Republica Moldova, au fost temele de discuție între viceprim-ministrul Costin Borc, ministrul Economiei, și viceprim-ministrul Octavian Calmâc, ministrul moldovean al Economiei, în contextul lucrărilor Sesiunii a IX-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între România și Republica Moldova, ai cărui co-președinți sunt, desfășurată astăzi la Chișinău.

În marja participării la lucrările sesiunii Comisiei Mixte, viceprim-ministrul Costin Borc a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, și cu viceprim-ministrul  Octavian Calmâc, ministrul moldovean al Economiei.

A fost evidențiată preocuparea celor două Guverne în ceea ce privește necesitatea continuării  consolidării statului de drept și a procesului de reforme în profunzime, în special în domeniile relevante pentru cetăţenii moldoveni. A fost exprimată disponibilitatea părții române de a se implica în accelerarea tuturor proiectelor concrete energie, infrastructură, investiţii, educaţie, sănătate, considerate domenii esenţiale.

În contextul discuțiilor a fost reafirmată susținerea României pentru stabilitatea  şi modernizarea Republicii Moldova, precum și de consolidarea instituţiilor sale.

În cadrul lucrărilor Comisiei Mixte, prin discuțiile si analizele avute, s-a admis că este foarte important ca acest mecanism de cooperare bilaterală să fie transformat într-un instrument activ de coagulare a priorităților comune, care să aducă plus valoare relațiilor economice. Domeniile ale căror perspective de continuare a cooperării bilaterale au fost analizate sunt energie, comerţ, agricultură, industrie, IMM-uri şi mediu de afaceri, vamal, transporturi, dezvoltare regională şi infrastructură, cooperare transfrontalieră, administrație publică, protecţia mediului, apelor și silviculturii, statistică, educație, cercetare ştiinţifică şi inovare, reglementare tehnică, standardizare, metrologie, acreditare, evaluarea conformităţii şi a securităţii industriale, protecţia consumatorului, turism, bancar.

Cu această ocazie, ministrul Costin Borc a precizat că ”România rămâne pe mai departe un partener de încredere al Chişinăului în procesul de reforme necesar în interesul cetățenilor Republicii Moldova”, exprimând disponibilitatea Guvernului român de a ”continua programele de asistenţă, unde ne axăm pe proiecte esenţiale pentru racordarea Republicii Moldova la Europa şi cu impact direct la nivelul cetăţeanului, asistenţa României pentru Republica Moldova concentrându-se pe proiecte care vin în întâmpinarea aşteptărilor acestuia -, spre exemplu, accentul pe grădiniţe şi instituţii medicale”.

Cei doi oficiali au vorbit și despre gazoductul Iași – Ungheni și interconectarea energetică.

În acest context, oficialul moldovean al Economiei a menționat că începutul anului 2019 a fost stabilit ca termen limită pentru darea în exploatare a gazoductului .

„Toamna anului viitor sper să intrăm în procedurile de tender a constructorului la gazoduct. Și pe teritoriul României se va construi un tronson de gazoduct pentru ca să poată asigura necesarul de care are nevoie Republica Moldova, conform capacităților estimate de la 1,5 mlrd metri cubi până la 2,2, mlrd metri cubi, aceasta fiind capacitatea de transmitere a gazelor prin această magistrală”, a declarat Calmâc.

De precizat este și faptul că Consiliului Ministerial al Comunității Energetice a inclus proiectele de interconectare a sistemelor de transport a energiei electrice și gaze naturale ale Republicii Moldova și România în lista Proiectelor de Interes pentru Comunitatea Energetică și Proiectelor de Interes Mutual.

Desfășurarea acestei sesiuni a Comisiei mixte a reprezentat un excelent prilej pentru a identifica, în comun, proiectele majore de investiţii care vor fi depuse în următoarea perioadă de programare (2014-2020) în cadrul Programului Operaţional Comun „România – Republica Moldova”, convenindu-se ca următoarea sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale să se desfășoare la Bucureşti, în anul 2017, la odată ce va fi convenită ulterior.

Lucrările Sesiunii s-au finalizat cu semnarea Protocolului Comisiei Mixte interguvernamentale de colaborare economică între România şi Republica Moldova, care prevede liniile directoare ce vor fi urmate în perioada următoare a colaborării bilaterale.

De asemenea, au fost semnate parteneriate de intensificare a cooperării bilaterale în domeniile protecției consumatorilor, vamal și statistic.

Ministrul Borc a participat la redeschiderea părții renovate a Muzeului Național de Artă al Republicii Moldova, al cărui sediu central ”Dadiani” a fost consolidat și restaurat cu sprijin financiar (un milion de euro) acordat în august 2016, de Guvernul României în baza Memorandumului semnat între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Autorul proiectului de renovare este arhitectul Gheorghe Bulat. 

Volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Republica Moldova a  fost, la  finalul lunii augustde 873,06 milioane dolari, din care exportul a fost de 528,14 milioane dolari, iar importul 344,92 milioane dolari.

În comerțul României cu țările necomunitare, Republica Moldova ocupa, la aceeași dată, locul 4 la export și locul 8 la import.

România este primul partener comercial din UE al Republicii Moldova, cu o pondere de 31,6% şi ocupa locul 1 în comerţul exterior al acestei țări, în timp ce Republica Moldova se menţine pe locul 4 ca destinație extracomunitară pentru produsele românești, după Turcia (1,3 miliarde USD), SUA (0,7 miliarde USD), Federația Rusă (0,7 miliarde USD).

Ca furnizor pentru piaţa română, produsele moldovenești ocupă locul 7 pe spaţiul necomunitar, după Turcia, Federația Rusă, Ucraina, SUA, Coreea de Sud.