Comisia specială a Radei Supreme a Ucrainei a început discuțiile pe marginea...

Comisia specială a Radei Supreme a Ucrainei a început discuțiile pe marginea noii legislații privind limbile minorităților

Comisia specială a Radei Supreme a Ucrainei a început examinarea în procedură de urgenţă a noului proiect de Lege privind funcţionarea limbilor în Ucraina, care va înlocui fosta Lege privind bazele politicii lingvistice de stat în Ucraina, abrogată de actuala coaliţie parlamentară a Radei Supreme. Președintele interimar al Ucrainei, Oleksandr Turcinov, nu a semnat decretul privind abrogarea precedentei reglementări, în pofida deciziei luată în Parlamentul ucrainean.

Până la 30 martie, Comisia specială a Parlamentului prezenta amendamentele pe marginea proiectului de Lege privind funcționarea limbilor, iar după finalizare, va fi înaintat spre examinare Comisiei de la Veneția.

Cu toate acestea, deputații în Rada Supremă a Ucrainei din partea minorităților naționale Ion Popescu, Iștvan Gaidoș și Anton Kisse, consideră că în procesul de elaborare a noului proiect de Lege privind funcționarea limbilor în Ucraina nu sunt luate în considerare și propunerile făcute de minorităților naționale.

„Propunerile făcute de parlamentarii Ion Popescu, Iștvan Gaidoș, Anton Kisse, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale autohtone din Ucraina, precum şi cele venite din partea ONG-urilor culturale ale etnicilor români, maghiari, bulgari ş.a. vizând perfecţionarea Legii ce urmează să fie adoptate, sunt total ignorateˮ, se menționează într-un comunicat al Comunității  Românești din Ucraina, citat de www.chernivtsinews.com.

În comunicat mai se menționează că la baza viitoarei Legi se află proiectul elaborat de fostul preşedintele Ucrainei Leonid Kravciuk, care exprimă voinţa majorităţii naţionaliste din parlamentul ucrainean şi are ca scop restrângerea volumului drepturilor minorităţilor naţionale autohtone din Ucraina, în primul rând, a ariei de funcţionare a limbilor regionale şi minoritare în diverse domenii ale vieţii social-culturale, şi, în mod special, în sfera învăţământului. Așadar, ”membrii comisiei respective nu ţin cont nici de prevederile constituţionale, în special de p.3 art. 22 al Constituţiei ucrainene care interzice, de fapt, restrângerea volumului de drepturi existente deja ale omului şi a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionaleˮ.

„Dat fiind acest fapt solicităm ca proiectul noii legi, înainte de a fi dezbătut în plenul Parlamentului, să fie discutat pe larg în cadrul societăţii civilie şi, în special, în mediul reprezentanţilor minorităţilor naţionale care sunt supuse pericolului deznaţionalizării şi asimilăriiˮ, se mai subliniază în Comunicat.

Reprezentații minorităților naționale din Ucraina cer ca, în caz că acest proiect nu întruneşte adeziunea tuturor comunităţilor poporului multinaţional ucrainean, iar propunerile făcute de minoritari vor continua să fie ignorate de parlamentarii ucraineni, proiectul să fie scos de pe ordinea de zi, iar ei își revervă dreptul de a o contesta şi de a se adresa forurilor internaționale, inclusiv conducerilor statelor Uniunii Europene, cu rugămintea de a le apăra drepturile civice şi de comunităţi minoritare în Ucraina. (George Bodnăraș, Cernăuți)