Concluziile Reuniunii miniştrilor Apărării din statele membre ale NATO

Concluziile Reuniunii miniştrilor Apărării din statele membre ale NATO

View of the room

Reuniunea miniştrilor Apărării din statele membre ale NATO, desfășurată joi, 29 iunie, la Bruxelles, a inclus sesiuni dedicate descurajării nucleare, repartiţiei echitabile a responsabilităţilor în domeniul securităţii, posturii de apărare şi descurajare, combaterii terorismului, cooperării NATO-UE, precum şi o întâlnire dedicată Afganistanului, în formatul Misiunii ”Resolute Support”.

România a fost reprezentată de o delegaţie condusă de Nicolae Nasta, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Evenimentul a evidenţiat progrese generale în implementarea deciziilor anterioare vizând întărirea posturii aliate de descurajare şi apărare, combaterea terorismului şi cooperarea NATO-UE. Reuniunea a reconfirmat continuitatea, solidaritatea şi unitatea Alianţei în contracararea provocărilor actuale de securitate, fiind un bun prilej de pregătire a viitorului Summit aliat din 2018.

Cu acest prilej, oficialul român a subliniat evoluţiile pozitive în realizarea prezenţei avansate adaptate a NATO (”tailored forward presence” – tFP) în regiunea Mării Negre, mulţumind statelor aliate pentru afilierea de forţe sau trimiterea de personal la Brigada Multinaţională şi Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est. În mod special, au fost apreciate eforturile SUA, Germaniei şi Italiei, care şi-au anunţat, cu acest prilej, decizia de a afilia forţe pentru participarea la exerciţii cu brigada multinaţională din România. Aceste contribuţii se adaugă dislocării anterioare a trupelor poloneze, precum şi deciziei Portugaliei de a afilia forţe la brigadă.

De asemenea, oficialul român a evidenţiat eforturile constante întreprinse la nivel naţional pentru implementarea prezenţei înaintate adaptate, exemplificând prin realizarea capacităţii iniţiale a Brigăzii Multinaţionale de la Craiova, în aprilie a.c., şi activarea, la 28 iunie, a Comandamentului brigăzii ca entitate militară NATO, cu statut de comandament militar internaţional. A fost salutată, totodată, operaţionalizarea prezenţei înaintate din Polonia şi statele baltice, la care contribuie şi România. A subliniat importanţa creşterii eficienţei şi coerenţei prezenţei înaintate pe tot flancul estic, precum şi între aceasta şi măsurile de întărire a posturii de descurajare şi apărare pe flancul sudic.

Subliniind importanţa intensificării cooperării NATO-UE, secretarul de stat Nasta a apreciat rezultatele obţinute în implementarea propunerilor cuprinse în Declaraţia comună NATO-UE, îndeosebi în domenii de importanţă deosebită pentru ţara noastră, cum ar fi domeniul hibrid, cibernetic, operaţional, al exerciţiilor, precum şi în sfera consultărilor politice. Totodată, a evidenţiat importanţa sincronizării şi armonizării proceselor de planificare a apărării NATO şi UE pentru generarea de capabilităţi în mod coerent şi eficient de către ambele organizaţii.

Reuniunea a reprezentat un prilej de aprofundare a discuţiilor şi accentuare a evoluţiilor deosebite înregistrate în implementarea deciziilor şefilor de stat şi de guvern aliaţi din 25 mai a.c., privind împărţirea echitabilă a sarcinilor în cadrul Alianţei şi intensificarea rolului NATO în contracararea terorismului. În context, a fost general salutată decizia autorităţilor române de alocare a 2% din PIB pentru bugetul de apărare în următorii zece ani, începând cu 2017.

A fost reconfirmat sprijinul NATO acordat Afganistanului prin Misiunea ”Resolute Support”, pentru consolidarea capacităţii forţelor afgane de securitate şi apărare de a asigura stabilitatea şi securitatea propriei ţări. Oficialul român a evidenţiat contribuţia semnificativă a României la RSM şi importanţa continuării eforturilor comunităţii internaţionale de identificare a unei soluţii durabile pentru stabilitatea Afganistanului, inclusiv printr-un proces de reconciliere condus de Afganistan şi susţinut de vecinii săi.

În marja reuniunii miniştrilor apărării, reprezentantul României a participat la reuniunea statelor participante la gruparea multinaţională condusă de Germania pentru dezvoltarea de forţe şi capabilităţi destinate atât activităţilor NATO, cât şi ale UE. În acest context, a fost apreciată contribuţia României la această grupare şi s-au analizat modalităţile prin care aceasta poate contribui la întărirea posturii de descurajare şi apărare a Alianţei, informează MApN.