Concurs pentru posturile de lector de limba română în mai multe țări

Concurs pentru posturile de lector de limba română în mai multe țări

DISTRIBUIȚI

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul preuniversitar și universitar, pentru ocuparea câte unui post de lector de limba română în Universitatea de Stat din Comrat- Republica Moldova, Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc , Universitatea El Manar din Tunis – Republica Tunisiană, În Universitatea “Sf. Kiril și Metodiu” din Skopje, Republica Macedonia și în Universitatea din Udine, Republica Italiană.

Postul este disponibil pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiţia obţinerii aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Pentru fiecare post mai sus amintit, activitatea la catedră a noului lector  de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2018-2019 din țara/universitatea respectivă.

Lectoratul de Limba română din Universitatea “Sf. Kiril și Metodiu” din Skopje, Republica Macedonia, este unul din lectoratele de tradiție, fiind înființat în anul 1970; funcționează în baza acordului interguvernamental în vigoare și este găzduit de Catedra de Limbi și literaturi romanice a Facultății de Filologie „Blaže Koneski”.

Lectoratul de Limba română din Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova a fost înființat în anul 2016 în baza unui protocol interinstituțional și este găzduit de Facultatea de Cultură Națională.

Lectoratele de Limba română din Universitatea din Udine- Republica Italiană, Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc și Universitatea El Manar din Tunis- Republica Tunisiană, care urmează să se deschidă odată cu începerea anului universitar 2018-2019, au ca bază legală protocoalele interinstituțional încheiate în luna septembrie 2017, octombrie 2017 respectiv decembrie 2017.

Condiţii generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedrătitulari într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din  H.G. nr. 837/2014).

Cerinţe specifice:

  • Pentru postul de lector de limba română din Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova: să fie absolvenți ai unei facultăți cu profil filologic; să fie cunoscători ai limbii ruse. Constituie un avantaj experiența în predarea limbii române ca limbă străină.
  • Pentru postul de lector de limba română din Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc: să aibă competențe de comunicare în limba franceză; să aibă experiență în predarea limbii române ca limbă străină și abilitatea de a preda toate nivelurile de competență lingvistică pentru limba română.
  • Pentru postul de lector de limba română din Universitatea El Manar din Tunis- Republica Tunisiană: să aibă cunoștințe solide de limba arabă și/sau franceză; să aibă experiență de 3-5 ani în predarea limbii române ca limbă străină. Constituie un avantaj cunoașterea limbii engleze
  • Pentru postul de lector de limba română din Universitatea “Sf. Kiril și Metodiu” din Skopje, Republica Macedonia: să fie absolvent de filologie, specializarea limba și literatura română; să fie doctorand sau doctor în științe; să aibă experiență de minimum 2 ani în predarea limbii române ca limbă străină, de preferat în mediul universitar. Constituie un avantaj buna cunoaștere a unei alte limbi romanice, de preferat limba franceză, la un nivel avansat.
  • Pentru postul de lector de limba română din Universitatea din Udine, Republica Italiană: să aibă cunoștințe avansate de limba italiană, care să îi permită să predea în această limbă la nivel academic.

Recrutarea şi selecţia se vor organiza conform următorului calendar: de la data publicării anunţului, până în data de 22.03.2018, ora 11.00- depunerea dosarelor de concurs;

23.03.2018- 26.03.2018, evaluarea dosarelor– prima probă;

27.03.2018- afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs;

02.04.2018- interviu (ora se va comunica după afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs);

03.04.2018- afişarea rezultatelor în urma interviului.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro. Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs. În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

Rezultatul final se publică pe site-ul www.ilr.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 şi se vor depune în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, cod poştal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fişierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu uşurinţă în ordinea menţionată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.
Notă: Se evaluează numai dosarele complete ale candidaților eligibili pentru încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.

Pentru lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs,  precum și alte informații suplimentare, accesați site-ul Institutului Limbii Române.

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.