Acasă Stiri Consiliul European adoptă o recomandare vizând coordonarea măsurilor care afectează libera circulație

Consiliul European adoptă o recomandare vizând coordonarea măsurilor care afectează libera circulație

Consiliul European adoptat o recomandare privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19. Această recomandare urmărește să evite fragmentarea și perturbările, precum și să sporească transparența și previzibilitatea pentru cetățeni și întreprinderi.

“Pandemia de COVID-19 a perturbat viața noastră de zi cu zi în multe feluri. Din pricina restricțiilor de călătorie, unii dintre cetățenii noștri au întâmpinat dificultăți pentru a ajunge la lucru, la universitate sau pentru a-i vizita pe cei dragi. Este datoria noastră comună să asigurăm coordonarea oricăror măsuri care afectează libera circulație și să le oferim cetățenilor noștri toate informațiile de care au nevoie atunci când iau decizii cu privire la călătoriile lor, a declarat Michael Roth, ministrul de stat pentru Europa al Germaniei

Orice măsură care afectează libera circulație în scopul protejării sănătății publice trebuie să fie proporțională și nediscriminatorie și trebuie să fie eliminată de îndată ce situația epidemiologică permite acest lucru.

Criterii comune și cartografierea

În fiecare săptămână, statele membre ar trebui să furnizeze Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) datele disponibile cu privire la următoarele criterii:

  • numărul de cazuri nou notificate la 100 000 de locuitori în ultimele 14 de zile
  • numărul de teste per 100 000 de locuitori efectuate în ultima săptămână (rata de testare)
  • procentul de teste pozitive efectuate în ultima săptămână (rata testelor pozitive)

Pe baza acestor date, ECDC ar trebui să publice o hartă săptămânală a statelor membre ale UE, defalcată pe regiuni, pentru a sprijini statele membre în procesul lor de decizie. Zonele ar trebui marcate cu următoarele culori:

  • verde, în cazul în care rata de notificare pe o perioadă de 14 zile este mai mică de 25, iar rata testelor pozitive este mai mică de 4%;
  • portocaliu, în cazul în care rata de notificare pe o perioadă de 14 zile este mai mică de 50, dar rata testelor pozitive este mai mare sau egală cu 4% sau în cazul în care rata de notificare pe o perioadă de 14 zile se situează între 25 și 150, dar rata testelor pozitive este mai mică de 4%;
  • roșu, în cazul în care rata de notificare pe o perioadă de 14 zile este de cel puțin 50, iar rata testelor pozitive este de cel puțin 4% sau în cazul în care rata de notificare pe o perioadă de 14 zile este de peste 150;
  • gri, în cazul în care nu sunt disponibile informații suficiente sau dacă rata de testare este de maximum 300 de teste

Restricții privind libera circulație

Statele membre nu ar trebui să restricționeze libera circulație a persoanelor care călătoresc înspre sau dinspre zone verzi.

În cazul în care analizează dacă să aplice restricții, statele membre ar trebui să respecte diferențele în ceea ce privește situația epidemiologică dintre zonele portocalii și cele roșii și să acționeze în mod proporțional. Ele ar trebui, de asemenea, să țină seama de situația epidemiologică de pe propriul teritoriu.

Statele membre nu ar trebui, în principiu, să refuze intrarea pe teritoriul lor a persoanelor care călătoresc din alte state membre. Statele membre care consideră că este necesar să introducă restricții ar putea impune ca persoanele care călătoresc din zone care nu sunt verzi:

  • să fie supuse carantinei
  • să se supună unui test după sosire

Statele membre pot oferi opțiunea de a înlocui acest test cu un test efectuat înainte de sosire.

Statele membre ar putea solicita, de asemenea, ca persoanele care intră pe teritoriul lor să depună formulare pentru localizarea pasagerilor. Ar trebui să se elaboreze un formular european comun de localizare a pasagerilor în vederea unei posibile utilizări comune.

Coordonare și informarea publicului

Statele membre care intenționează să aplice restricții ar trebui să informeze mai întâi statul membru afectat, înainte de intrarea în vigoare, precum și alte state membre și Comisia. Dacă este posibil, informațiile ar trebui să fie transmise cu 48 de ore în avans.

Statele membre ar trebui, de asemenea, să pună la dispoziția publicului informații clare, cuprinzătoare și în timp util cu privire la orice restricții și cerințe. Ca regulă generală, aceste informații ar trebui publicate cu 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a măsurilor.

Informații generale

Decizia de a introduce sau nu restricții privind libera circulație în scopul protejării sănătății publice rămâne responsabilitatea statelor membre; cu toate acestea, coordonarea pe această temă este esențială. Din martie 2020, Comisia a adoptat o serie de orientări și comunicări cu scopul de a sprijini eforturile de coordonare ale statelor membre și de a garanta libera circulație pe teritoriul UE. Discuții pe această temă au avut loc, de asemenea, în cadrul Consiliului.

La 4 septembrie, Comisia a prezentat o propunere de recomandare a Consiliului privind o abordare coordonată a restricțiilor privind libera circulație.

Recomandarea Consiliului nu este un instrument cu forță juridică obligatorie. Autoritățile statelor membre rămân responsabile de punerea în aplicare a conținutului recomandării.