Copiii români din străinătate ar putea beneficia de învățământ la distanță pentru...

Copiii români din străinătate ar putea beneficia de învățământ la distanță pentru continuarea studiilor

Deputații susțin crearea unităților de învățământ la distanță pentru tinerii români care locuiesc în străinătate. Propunerea legislativă privind modificarea si completarea Legii Educaţiei Naţionale este în așteptarea avizului Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a Camerei Deputaților.

Modificarea legii vizează crearea și înființarea de unități de învățământ în afara granițelor țării. Nu doar pentru învățământ primar, ci și gimnazial și liceal. Acest lucru ar fi în beneficiul tinerilor români din străinătate pentru că majoritatea au abandonat studiile, mergând în Europa pentru a munci și au aceste lipsuri din punct de vedere al formării și al educației în privința continuării studiilor liceale, mai ales. Mulți își doresc să aibă posibilitatea să beneficieze de cursuri măcar la distanță sau fără frecvență. Sper ca această propunere să ajungă spre concretizare”, a declarat pentru Timp Românesc unul dintre inițiatori, deputatul Mihai Aurelian.

În expunerea de motive, inițiatorii propunerii legislative subliniază că proiectul de lege urmărește să sprijine tinerii care au cetățenia română și domiciliul sau rezidența în străinătate pentru a-și păstra identitatea și valorile.

Potrivit propunerii de modificare a legii, Centrul pentru Educația la Distanță va transmite părinților, la începutul fiecărui an școlar, programele școlare și materialele de curs pentru fiecare disciplină de studiu, iar perioada în care ar trebui să se desfășoare evaluările se va stabili de personalul Centrului, urmând să fie comunicat părinților la începutul fiecărui semestru școlar.