Cu finanțare UE, rezervația „Prutul de Jos” poate impulsiona turismul în Rep....

Cu finanțare UE, rezervația „Prutul de Jos” poate impulsiona turismul în Rep. Moldova

Guvernul Republicii Moldova a aprobat crearea Rezervaţia „Prutul de Jos”, în cadrul proiectului transfrontalier România – Ucraina – Republica Moldova, finanţat de Uniunea Europeană.Proiectul va extinde suprafața ariei naturale protejate și va asigura conservarea diversității biologice din Republica Moldova.

De asemenea, aceasta va contribui la reducerea pierderilor de biodiversitate și la îmbunătățirea nivelului de trai al populației, prin crearea de noi locuri de muncă, precum și la modernizarea infrastructurii și dezvoltarea socio-economică a regiunii.

Se estimează că „Prutul de Jos” va asigura îmbunătățirea imaginii Moldovei pe plan internațional şi va permite atragerea investițiilor privind restabilirea pădurilor, conservarea resurselor de apă, promovarea agriculturii ecologice, precum și valorificarea potențialului turistic.

Potrivit proiectului, rezervația va fi amplasată în lunca râului Prut, cuprinzând o suprafață totală de peste 14,7 mii de hectare din 9 localități din raionul Cahul, inclusiv terenurile Ocolului Silvic Slobozia.