Cum se poate verifica înscrierea în Registrul electoral. Cine poate vota în...

Cum se poate verifica înscrierea în Registrul electoral. Cine poate vota în străinătate.

Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot depune personal sau pot transmite prin poștă sau prin email la ambasada sau consulatul din statul în care locuiesc solicitarea de înscriere în Registrul electoral până la 14 septembrie 2016, orele 24:00, reamintește Ministerul Afacerilor Externe. Aceștia pot opta fie pentru exercitarea votului prin corespondenţă, fie pot cere înfiinţarea unei secții de votare în localitatea de reședință.

Alegătorii care depun cereri de înscriere în Registrul electoral pot verifica cu uşurinţă dacă solicitarea lor a fost validată accesând pagina de web a Registrului electoral:www.registrulelectoral.ro.

De asemenea, alegătorii care au depus cereri şi au inclus în formularul de înscriere şi o adresă de email vor primi un email de confirmare a validării solicitării din partea Autorității Electorale Permanente.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă completarea formularului de înscriere cu datele corecte şi complete. În cazul în care informaţiile furnizate de alegător sunt eronate sau incomplete, acesta nu va fi înscris în Registrul Electoral. Alegătorii aflaţi în această situaţie vor putea să îşi exercite dreptul la la una din secţiile organizate în străinătate.

Informații utile privind votul la alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an în afara țării sunt disponibile pe site-ul MAE, în cadrul secțiunii special dedicate, precum și pe site-urile misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare ale României.

Cine poate vota în străinătate

La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senatului României din 11 decembrie 2016, potrivit prevederilor Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pot vota toţi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate în următoarele condiţii:

  • au vârsta de cel puţin 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv; (Art. 2 alin. (4) din Legea nr. 208/2015)
  • nu au fost puşi sub interdicţie sau nu li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. (Art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 208/2015)

Prin reşedinţă în străinătate se înţelege adresa din străinătate la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu, şi unde posedă un drept legal de şedere mai mare de 90 de zile.

Documentele care atestă reşedinţa în străinătate, în funcţie de statul de reşedinţă pot fi găsite pe pagina de web a MAE la linkul următor: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/omae500.pdf

De asemenea, în străinătate mai pot vota următoarele categorii de cetăţeni români:

  • personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, secţiilor consulare şi institutelor culturale din străinătate;
  • membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator, dacă au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
  • militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate;
  • candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.

Informații utile privind votul la alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an în afara țării sunt disponibile pe site-ul MAE, în cadrul secțiunii special dedicate, precum și pe site-urile misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare ale României.