“Curs de Limba Română – Învaţă, Perfecţionează!” pentru românii de pretutindeni

“Curs de Limba Română – Învaţă, Perfecţionează!” pentru românii de pretutindeni

Românii din afara graniţelor ţării pot beneficia de cursuri gratuite on-line, lansat de  DRP. Proiectul “Curs de Limba Română – Învaţă, Perfecţionează!” se adresează tuturor celor care îşi doresc să învețe sau să îşi perfecţioneze cunoştinţele de limba română. Accesarea modulelor este gratuită şi se urmăreşte stimularea capacităţii de întelegere, de dialog şi de asimilare a unei pronunţii corecte în limba română.

Cele 30 de lecţii ce sunt puse la dispoziţie sunt structurate în funcţie de gradul de dificultate şi acoperă nivelurile A1 până la B1 conform cadrului european de referinţă.

Materialele didactice şi seriile de ilustraţii fac referire la situaţii şi fapte ce se pot regăsi în viaţa cotidiană din România.

 Cursul on-line nu necesită competenţe avansate de folosire a computerului, iar toate exerciţiile şi textele propuse sunt însoţite de ilustraţii ori materiale video şi audio. În acest fel este încurajată dezvoltarea simultană a capacităţii de a înţelege, de a răspunde adecvat şi de a asimila şi contextualiza noi termeni în limba română.

Cele trei niveluri, A1, A2 şi B1 se pot accesa gratuit pe la adresa  http://www.dprp.gov.ro/elearning/.