Cursuri de limba română în Spania

Cursuri de limba română în Spania

Foto: ICR

Noi cursuri de limba română pentru adulți vor fi organizate în perioada martie-iunie 2018, în Spania, de Institutul Cultural Român.Participanţii sunt încadraţi în grupe de studiu pe baza unui test de plasare care permite evaluarea nivelului de competenţă lingvistică a cursanţilor, conform Cadrului European Comun de Referinţă (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Oferta cursurilor care se vor desfășura în semestru primăvară/vară 2018:

Madrid (5 martie-25 iunie 2018)

Barcelona (5 martie-21 iunie)

Valencia (5 martie -26 iunie)