Despre protecția frontierelor la nivel european

Despre protecția frontierelor la nivel european

O delegație a Ministerului Afacerilor Interne, condusă de secretarul de Stat colonel Gheorghe Nucu Marin, participă la reuniunea informală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne și la întâlnirea miniștrilor din Parteneriatul Estic, la Innsbruck în perioada 11-13 iulie a.c.

La 12 iulie 2018, a avut loc sesiunea afaceri interne în cadrul căreia au fost abordate aspecte referitoare la protecția frontierelor la nivel european – sistemul de azil rezistent la crize, respectiv cooperare polițienească: trafic de ființe umane și conceptul de poliție comunitară. România a subliniat faptul că asigurarea securității frontierelor externe reprezintă una dintre cele mai importante garanții pentru securitatea Uniunii Europene. Totodată, a exprimat aprecierea față de reflectarea consistentă a dimensiunii externe a migrației în deciziile adoptate recent, cu ocazia Consiliului European, în special în ceea ce privește necesitatea de a acționa pentru prevenirea sosirilor masive de migranți, precum și consolidarea cooperării cu țările de origine și de tranzit.

A fost evidențiată importanța rolului cooperării polițienești în ansamblul colaborării în domeniul afacerilor interne, precum și utilitatea dezvoltării unui concept privind modelele și metodele de poliție comunitară, a creării unui forum dedicat acestei problematici precum și a implicării CEPOL în activitățile de pregătire în domeniu.

Prânzul de lucru al miniștrilor de Interne a avut ca subiect “promovarea valorilor europene, combaterea antisemitismului și protecția comunităților și instituțiilor evreiești în Europa”.

În marja reuniunii Consiliului JAI, în dimineața zilei de 13 iulie 2018 a avut loc un mic dejun comun al miniștrilor de Justiție și Afaceri Interne din statele Parteneriatului Estic, în cadrul căruia a fost abordat subiectul privind ”promovarea statului de drept și consolidarea integrității: combaterea corupției la nivelul autorităților judiciare și din domeniul securității”.

De asemenea, delegația română a purtta discuții cu partenerii europeni în vederea preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019.

Parteneriatul Estic este o inițiativă a Serviciului de Acțiuni Externe al Uniunii Europene, menită să stabilească bazele colaborării în domenii esențiale precum comerțul, strategiile economice, libera circulație a persoanelor și mărfurilor între Statele Membre ale Uniunii Europene și Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, țări aflate în vecinătatea Uniunii, amintește MAI.