Dezbatere publică privind normene de aplicare a legislației privind înființarea centrelor comunitare...

Dezbatere publică privind normene de aplicare a legislației privind înființarea centrelor comunitare românești în străinătate

Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni a lansat în dezbatere publică proiectul Hotărârii de Guvern privind normele de aplicare a Legii nr. 86/2016 pentru instituirea centrelor comunitare românești în străinătate.

Potrivit proiectului de act normativ, centrele comunitare româneşti vor putea fi înființare doar în comunitățile unde numărul cetățenilor români înregistrați la misiunea diplomatică este de 5.000, ele nu vor avea personalitate juridică, vor funcționa pe lângă oficiile diplomatice și consulare ale României cu scopul promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, a valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice prin asigurarea coeziunii comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, reprezentativitatea acestora, organizarea de proiecte şi programe cu caracter cultural, educativ şi artistic.

De asemenea, în cadrul acestor centre vor putea fi organizate acțiuni de informare, educative, culturale sau de promovare a României și a comunităților din zonele de referință.

Organigrama, ROF-ul, numărul de posturi și categoriile de personal, inclusiv personalul angajat pe plan local, vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni.

Cheltuielile de funcționare vr fi asigurate de MAE, iar programele, proiectele și acțiunile derulate de Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni.

De asemenea, centrele vor putea obține venituri proprii, donaţii şi sponsorizări pentru finanțarea activității.

Propunerile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 17 decembrie 2016 prin:

– e-mail: transparenta@dprp.gov.ro

– fax: (004) 021.233.39.53.99

– poștă: Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Bd. Primăverii nr.22, sector 1, Bucureşti.