Dicţionar-îndrumar de termeni lingvistici: găgăuz-rus-român lansat la Chișinău

Dicţionar-îndrumar de termeni lingvistici: găgăuz-rus-român lansat la Chișinău

În cadrul Mesei rotunde sub genericul “Perspectivele dezvoltării terminologiei găgăuze: aspectul etnolingvistic”, desfășurată pe 12 martie, la Academia de Ştiinţe a Moldovei a fost lansat Dicţionarul-îndrumar de termeni lingvistici: găgăuz-rus-român, sub semnătura filologilor Eudochiei Soroceanu şi Tatianei Şarşov.

La manifestare a participat conducerea Academiei de Ştiinţe, ambasadorul Turciei în Rep. Moldova, Mehmet Selim Kartal, dr. Piotr Paşalî, directorul Centrului Ştiinţifico-Tehnologic „M. Marunevici” din Comrat, membru al CSŞDT, cadre didactice de la Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea de Stat din Comrat, cercetători.

Ambasadorul Turciei în Rep. Moldova Mehmet Selim Kartal a apreciat valoarea, dar şi necesitatea dicţionarului, care va contribui la cunoaşterea mai aprofundată a celor trei limbi – găgăuză, rusă şi română. Diplomatul a exprimat convigerea că prin intermediul limbilor ne vom apropia unii de alţii mai mult şi ne vom înţelege mult mai bine, anunță asm.md.

La rândul său, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, a salutat apariţia lucrării, menţionând că este una dintre marile realizări ale Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Dicţionarul va fi un instrument util pentru moldoveni, găgăuzi şi ruşi, cu ajutorul căruia găgăuzii vor cunoaşte mai bine limba română, iar moldovenii – limba găgăuză, a subliniat directorul Centrului Ştiinţifico-Tehnologic „M. Marunevici” din Comrat, dr. Piotr Paşalî.

Lucrarea a fost prezentată de dr. Diana Nicoglo, care a menţionat că dicţionarul este structurat în trei părţi, fiecare dintre ele fiind, de fapt, un dicţionar separat cu propria limbă-sursă, pentru termenii căreia este propusă traducerea. Aceasta a subliniat faptul că deşi terminologia lexicală de bază are paralele în toate cele trei limbi, fiecare dintre ele dispune de propriul fond terminologic, reflectând particularităţile sistemului limbii.

Lucrarea este editată în 10.000 de exemplare şi este destinată profesorilor, elevilor şi studenţilor de la facultăţile de filologie. De asemenea, ea va fi de un real folos pentru filologii preocupaţi de lingvistica comparată