Dunărea, liant pentru state și comunități

Dunărea, liant pentru state și comunități

Rolul vital pe care Dunărea îl are în viața celor peste 100 milioane cetățeni ce locuiesc pe malurile sale este reliefat astăzi, 29 iunie, cu ocazia Zilei Internaționale a Dunării.

Dunărea reprezintă un veritabil liant pentru state și comunități, o punte de legătură între oameni și natură. Este sursă de hrană și apă pentru satele și orașele riverane, mijloc de transport și de producție de energie, habitat pentru numeroase specii de plante și animale, dar și sursă a unor provocări cu caracter transnațional, ca poluarea sau inundațiile. O recunoaștere a rolului esențial pe care fluviul îl constituie pentru statele riverane a fost adoptarea, în 2011, a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), o inițiativă lansată de România și Austria pentru a crea o platformă de cooperare consolidată care să contribuie la realizarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale a statelor din regiune”, a declarat ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu cu acest prilej.

Strategia UE pentru regiunea Dunării oferă cadrul pentru abordarea, de către state cu trăsături geografice similare, a provocărilor comune, prin cooperare transnaţională şi multi-sectorială, dar și pentru valorificarea potențialului regiunii, prin generarea de proiecte şi iniţiative, creând un sentiment de responsabilitate comună.

Ziua Internațională a Dunării a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2004 de către ICPDR (Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea), pentru a marca 10 ani de la semnarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 29 iunie 1994).

Ziua Dunării a devenit un eveniment sărbătorit anual de-a lungul fluviului, antrenând o gamă largă de actori, de la administrația publică centrală și locală, la organizații neguvernamentale, institute de cercetare, academii de știință sau companii private. Scopul evenimentelor organizate cu acest prilej este creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile pe care Dunărea le are pentru statele din regiune, precum și la necesitatea abordării provocărilor în mod solidar.