Echipa Europa continuă să își îndeplinească angajamentele, sprijinul acordat în decursul unui...

Echipa Europa continuă să își îndeplinească angajamentele, sprijinul acordat în decursul unui an țărilor partenere depășind 26 de miliarde de euro

DISTRIBUIȚI

Se împlinește un an de când Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au stabilit planuri pentru un răspuns specific al UE în vederea sprijinirii eforturilor țărilor partenere de combatere a pandemiei de COVID-19, reunind, în cadrul „Echipei Europa”, resurse din partea UE, a statelor sale membre și a instituțiilor financiare europene. Până la 1 ianuarie 2021, Echipa Europa acordase deja țărilor partenere din întreaga lume sprijin în valoare de peste 26 de miliarde EUR, reprezentând 65 % din pachetul global de răspuns. În prezent, pachetul global de răspuns se ridică la peste 40 de miliarde EUR, angajamentele inițiale fiind de 20 de miliarde EUR.

De asemenea, Echipa Europa depune eforturi pentru a se asigura la nivel mondial un acces echitabil la vaccinuri împotriva COVID-19 și sprijină desfășurarea campaniilor de vaccinare, analizând totodată posibilitățile de stimulare a capacității locale de producție. UE a jucat un rol esențial în instituirea mecanismului COVAX, inițiativa mondială care le permite țărilor cu venituri ridicate să finanțeze vaccinuri pentru țările cu venituri mici și medii. În cadrul acestui mecanism, Echipa Europa este unul dintre principalii donatori, oferind peste 2,2 miliarde EUR.

Peste 130 de țări din întreaga lume au beneficiat de sprijin

În 2020, Echipa Europa a cheltuit 3,2 miliarde EUR – ceea ce reprezintă peste 90 % din angajamentele sale în valoare de 3,5 miliarde EUR – pentru a sprijini răspunsul în situații de urgență, în vederea satisfacerii nevoilor umanitare, printre acțiunile finanțate numărându-se și următoarele:

 • furnizarea, în Balcanii de Vest, a peste 11,3 milioane de echipamente de protecție și echipamente medicale, cum ar fi ventilatoare pulmonare, paturi ATI, containere pentru triajul pacienților, ambulanțe și 30 000 de dispozitive medicale de dimensiuni mai mici. Sprijinul de urgență a inclus și furnizarea a peste 80 000 de teste de depistare a COVID-19, materiale pentru calibrarea altor 580 000 de teste și 25 000 de litri de dezinfectant;
 • furnizarea în vecinătatea estică, prin intermediul inițiativei UE și a OMS intitulate Solidaritate în domeniul sănătății, a unor cantități importante de consumabile medicale, inclusiv a peste 11 milioane de echipamente individuale de protecție, a 12 000 de truse de laborator, a peste 1 500 de ventilatoare, concentratoare de oxigen și pulsoximetre, precum și a peste 20 000 de truse de testare PCR;
 • furnizarea în Africa de Nord de asistență specifică pentru migranții și refugiații vulnerabili, prin intermediul programului regional de răspuns în situații de urgență al Fondului fiduciar al UE pentru Africa;
 • asigurarea furnizării continue de ajutoare umanitare, de consumabile medicale, de lucrători umanitari și de personal medical către țările terțe prin intermediul podului aerian umanitar al UE, lansat în mai 2020. În perioada mai-octombrie 2020, în cadrul acestuia s-au efectuat cu succes 67 de zboruri către 20 de țări de pe patru continente și s-au transportat 1 150 de tone de consumabile medicale și de ajutoare umanitare esențiale, precum și personal medical și lucrători umanitari. Cu cele 10 milioane EUR furnizate de UE și de Germania Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest, s-au achiziționat echipamente medicale vitale, cum ar fi ventilatoare pulmonare și concentratoare de oxigen, precum și echipamente de protecție și de terapie intensivă pentru unitățile medicale și personalul medical;
 • acordarea de sprijin pentru asigurarea accesului la apă sigură, pentru extinderea instalațiilor de salubrizare și pentru promovarea bunelor practici de igienă, cu scopul de a combate răspândirea virusului în Cornul Africii. În Somalia, Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a pus în aplicare zone de triaj la intrarea în spitale, a furnizat spitalului din Mogadishu corturi pentru izolarea bolnavilor și a implementat un sistem de supraveghere pentru a monitoriza cazurile suspecte în clinici care beneficiau de sprijin din partea Semilunii Roșii somaleze. În plus, CICR a recrutat personal suplimentar de îngrijire pentru a sprijini operațiunile legate de COVID-19, a instalat puncte de spălare pe mâini, a oferit personalului cursuri de formare privind COVID-19, a furnizat echipamente individuale de protecție și a organizat cursuri de educație sanitară;
 • consolidarea capacității de răspuns în situații de urgență și de pregătire pentru situații de urgență în zece țări, printr-o contribuție de 30 de milioane EUR la Planul strategic de pregătire și răspuns al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Printre aceste țări se numără și Afganistanul. Peste 1,5 milioane de persoane au fost informate prin intermediul activităților de comunicare privind riscurile și al activităților de implicare a membrilor comunităților. Peste 3 000 de cadre medico-sanitare au urmat cursuri de formare privind prevenirea și controlul infecțiilor, peste 100 000 de persoane au beneficiat de teste de laborator și peste 4 000 de pacienți au fost spitalizați și au primit îngrijiri medicale în mediul spitalicesc;
 • organizarea de cursuri de formare pentru comunitățile locale, menite să le ajute să facă față mai bine impactului pandemiei, de exemplu în Columbia, unde au fost înființate, de asemenea, cinci echipe de intervenție pentru prevenirea situațiilor de urgență, de pregătire pentru situații de urgență și de răspuns în situații de urgență. În Venezuela, un proiect finanțat de UE a oferit unui număr de 200 de mame cursuri de formare privind măsurile de prevenire a COVID-19 și a distribuit 15 600 de truse de igienă familiilor vulnerabile și personalului din cantinele sociale.

În 2020, Echipa Europa a cheltuit 3,5 miliarde EUR – ceea ce reprezintă peste 41 % din angajamentele sale în valoare de 8,5 miliarde EUR – pentru a consolida sistemele de sănătate, de aprovizionare cu apă și de salubrizare, printre acțiunile finanțate numărându-se și următoarele:

 • sprijinirea Balcanilor de Vest și a vecinătății estice, în colaborare cu OMS, pentru a contribui la pregătirea pentru primirea și administrarea vaccinurilor împotriva COVID-19 și pentru a îmbunătăți reziliența în situațiile de urgență privind sănătatea;
 • finanțarea, prin intermediul Fondului fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană, a unor acțiuni specifice privind coronavirusul în domeniile sănătății, apei și salubrității în Iordania și în Liban;
 • consolidarea sprijinului tehnic și financiar acordat Ministerului Sănătății din Maroc pentru reforma sectorului sănătății și extinderea acoperirii serviciilor de sănătate de care beneficiază populația. În Tunisia, programul „Essaha Aziza” a fost extins pentru a include toate spitalele publice;
 • crearea unui nou parteneriat între Centrele Africane de Prevenire și Control al Bolilor (Africa CDC) și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), cu scopul de a consolida capacitatea celor dintâi de a se pregăti pentru amenințările la adresa sănătății publice din Africa și de a răspunde la aceste amenințări. Proiectul menționat, cu o durată de patru ani, va facilita supravegherea armonizată la nivel continental a bolilor infecțioase, schimbul de date și detectarea timpurie a amenințărilor, precum și pregătirea, evaluarea riscurilor, răspunsul rapid și operațiunile în situații de urgență;
 • acordarea de sprijin pentru activarea imediată, în Nigeria și Ghana, a actualizării situației privind COVID-19 în cadrul sistemului de monitorizare a bolilor, SORMAS. Datorită sprijinului acordat de Echipa Europa, și Côte d’Ivoire și Nepalul utilizează în prezent această tehnologie pentru a monitoriza răspândirea coronavirusului;
 • sprijinirea unei operațiuni regionale de pregătire pentru dezastre în Cambodgia, Myanmar/Birmania, Filipine și Vietnam. În completarea eforturilor guvernamentale de a sprijini gospodăriile afectate de COVID-19, această operațiune inovatoare a vizat gospodăriile care au fost lăsate în urmă sau care au fost excluse din programele guvernamentale și care sunt expuse riscului unor șocuri agravate;
 • sprijinirea activităților de pregătire și răspuns din sectorul sănătății în Pacific și în Timorul de Est, prin unirea forțelor cu echipa comună de gestionare a incidentelor din Pacific, condusă de ONU. Printre activități se numără acordarea de sprijin pentru capacitatea limitată de diagnosticare, pentru tratarea și gestionarea cazurilor de COVID-19 și pentru furnizarea de servicii, echipamente și medicamente esențiale;
 • consolidarea capacităților producției naționale de materiale și echipamente pentru combaterea COVID-19 în Cuba, unde se vor produce 250 de ventilatoare pulmonare, care vor fi distribuite în întreaga țară. De asemenea, s-au înființat linii de producție pentru articole cum ar fi măști chirurgicale, ochelari de protecție și măști de protecție, precum și pentru fabricarea și sterilizarea tampoanelor pentru colectarea de eșantioane de țesut nazal. În plus, este în curs de dezvoltare prototipul unui ventilator pulmonar neinvaziv.

În 2020, Echipa Europa a cheltuit 19,5 miliarde EUR pentru atenuarea consecințelor sociale și economice ale pandemiei. În prezent, Echipa Europa a executat 68 % din angajamentele sale în valoare de 28,4 miliarde EUR, printre altele, pentru:

 • oferirea unui sprijin vital întreprinderilor din Balcanii de Vest, prin implicarea a până la 70 de bănci locale din regiune în asigurarea unui acces mai ușor la credite pentru sectorul privat. Prin intermediul BEI, UE furnizează, de asemenea, fonduri substanțiale pentru împrumuturi suplimentare destinate investițiilor din sectorul public și credite suplimentare pentru întreprinderi, cu scopul de a contribui la protejarea locurilor de muncă ale numeroaselor persoane care lucrează în IMM-urile din regiune;
 • acordarea unei asistențe macrofinanciare în valoare de 3 miliarde EUR pentru a sprijini țările din Balcanii de Vest și țările vizate de politica de vecinătate să echilibreze criza plăților;
 • furnizarea unor linii de credit și a unor granturi în moneda locală prin intermediul inițiativei EU4Business și furnizarea de granturi pentru dezvoltarea agricolă și cea rurală în Armenia și Georgia, ca parte a sprijinului global acordat în cadrul Parteneriatului estic pentru limitarea impactului social și economic asupra IMM-urilor;
 • consolidarea facilităților de finanțare regionale pentru a sprijini IMM-urile și pentru a furniza lichidități imediate, o finanțare sporită în moneda locală și credite comerciale în vecinătatea sudică în scopul de a răspunde provocărilor economice generate de criză;
 • colaborarea strânsă cu Autoritatea Palestiniană pentru a răspunde provocărilor economice și impactului social mai amplu al crizei prin sprijinirea veniturilor și acordarea de asistență celor mai sărace gospodării, precum și pentru a crea un mediu propice dezvoltării sectorului privat, inclusiv prin finanțarea unui program de consultanță în afaceri în Palestina, gestionat de BERD;
 • remedierea consecințelor economice și sociale ale pandemiei în regiunea centrafricană, prin intermediul plăților de sprijin bugetar din partea UE în Camerun, Republica Centrafricană și São Tomé și Príncipe, prin proiecte privind securitatea alimentară în Congo și în Malawi, precum și prin crearea de locuri de muncă și prin capacitarea tinerilor în Camerun și în Gabon;
 • de exemplu, un sprijin bugetar de urgență în valoare de 86,5 de milioane EUR acordat Ghanei, i-a oferit acesteia marja de manevră bugetară necesară pentru a face față pandemiei de COVID-19 și pentru a continua finanțarea serviciilor publice de bază, cum ar fi asistența medicală și educația, consolidându-i reziliența.

Pornind de la succesul abordării „Echipa Europa”, UE și statele sale membre au convenit să o intensifice prin conceperea, finanțarea și punerea în aplicare în comun a inițiativelor Echipei Europa. În următorul ciclu de programare, acestea vor fi proiecte transformatoare pentru țările noastre partenere și se vor concentra asupra domeniilor prioritare majore ale UE, în conformitate cu nevoile țărilor partenere.

Declarațiile membrilor colegiului

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Virusul a afectat profund întreaga lume. În cadrul Echipei Europa, colaborăm neobosit cu partenerii noștri de la nivel mondial pentru a atenua impactul pandemiei și pentru a stabili calea către o redresare durabilă. De asemenea, trebuie să începem acum să depunem eforturi pentru a ne asigura că suntem mai bine pregătiți să facem față împreună viitoarelor crize sanitare. În acest scop, Comisia Europeană și președinția italiană a G20 vor convoca summitul mondial în domeniul sănătății la 21 mai.”

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „Pandemia de COVID-19 a demonstrat că pentru a răspunde eficace la o criză mondială este nevoie de o abordare multilaterală. Echipa Europa este un bun exemplu al modului în care multilateralismul ar trebui să funcționeze în beneficiul tuturor, fără a lăsa pe nimeni în urmă în efortul comun de a depăși pandemia.”

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a declarat: „Constat cu mândrie că Echipa Europa nu numai că își sporește în continuare angajamentele față de țările partenere în ceea ce privește răspunsul la pandemia de COVID-19, ci și își îndeplinește în mod constant promisiunile, obținând rezultate concrete și punând în practică aproape două treimi din măsurile de sprijin anunțate. Echipa Europa mobilizează 8 miliarde EUR pentru acțiuni în Africa și aproape 4 miliarde EUR au fost deja plătite țărilor din Africa Subsahariană. Doar împreună vom reuși să punem capăt acestei pandemii și să ne redresăm în urma acesteia.”

Comisarul pentru extindere și vecinătate, Olivér Várhelyi, a adăugat: „Echipa Europa a demonstrat că suntem mai puternici împreună. Întreaga UE a venit prima în ajutorul vecinilor săi imediați și le-a oferit cel mai însemnat sprijin. Partenerii noștri din Balcanii de Vest și vecinii noștri din est și din sud au beneficiat de plăți în valoare de aproximativ 12 miliarde EUR pentru a-i ajuta să facă față urgenței sanitare, să consolideze reziliența sistemelor lor de sănătate, să mențină ocuparea forței de muncă și protecția socială și să acorde sprijin pentru redresarea economică.”

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, a declarat: „Abordarea «Echipa Europa» și-a dovedit deja temeinicia în lupta noastră comună împotriva COVID-19 prin mobilizarea capacităților europene umanitare și de protecție civilă – de la repatrierea cetățenilor UE blocați în străinătate la podurile aeriene umanitare care au oferit un sprijin vital atunci când zborurile comerciale au fost anulate din cauza pandemiei. Suntem hotărâți să utilizăm în continuare toate instrumentele în cadrul viitoarelor noastre inițiative, cum ar fi Capacitatea UE de răspuns în situații de urgență umanitară.”

Context

Pachetul „Echipa Europa” a fost lansat la 8 aprilie 2020 pentru a sprijini țările partenere ale UE în lupta împotriva pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia. Sprijinul financiar promis inițial a fost de aproximativ 20 de miliarde EUR și a reunit resurse din partea UE, a statelor sale membre și a instituțiilor financiare, în special Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Acest sprijin global colectiv se axează pe următoarele aspecte: 1) răspunsul în situații de urgență și nevoile umanitare imediate; 2) consolidarea sistemelor de sănătate, de aprovizionare cu apă, de salubrizare și de nutriție și 3) atenuarea consecințelor sociale și economice ale pandemiei.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.