Educaţia, punte de legătură între România şi Rep. Moldova

Educaţia, punte de legătură între România şi Rep. Moldova

Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României a efectuat, în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie, o vizită de lucru în Chişinău, Rep. Moldova.

Delegaţia română, formată din senatorul Marcel Bujor, preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, senatorul Ion-Simeon Purec, secretar al Biroului Permanent al Senatului, membru al Comisiei şi senatorii Iulian Cristache, Sorin Ilieşiu şi Victor Mocanu, membri ai Comisiei, au avut pe 30 noiembrie o întrevedere cu prof. univ., dr. hab. Gheorghe Ciocanu, rectorul Universităţii de Stat din Rep. Moldova (USM).

Printre temele discutate s-au numărat adoptarea Codului Educaţiei în Parlamentul Republicii Moldova, importanţa menţinerii elevilor şi studenţilor în Republica Moldova şi crearea unor condiţii propice dezvoltării lor identitare şi ştiinţifice, subliniindu-se faptul că mulţi dintre tinerii care pleacă la studii în România nu se mai întorc în Republica Moldova.

S-a mai discutat, totodată, despre importanţa  semnării Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova semnat la 17 iulie 2012, precum şi importanţa semnării la data de 21 februarie 2014 a Protocolului de cooperare şi asistenţă între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, care prevede întărirea cooperării în domeniul educaţional, inclusiv prin demararea unui program de mobilităţi.

În cadrul întâlnirii, senatorul Marcel Bujor a afirmat că “relaţia României cu Republica Moldova rămâne o prioritate constantă, de prim rang pentru întreaga clasă politică şi societate. Vorbim de cea mai importantă, mai bogată şi mai profundă relaţie bilaterală pe care o avem cu oricare alt stat. Totodată, împărtăşim un întreg patrimoniu cultural, lingvistic şi de valori”.

Totodată, parlamentarul român i-a felicitat în avans pe reprezentanții Universităţii de Stat prezenţi la această întâlnire, având în vedere faptul că, pe 1  octombrie 2016, se vor împlini 70 de ani de la fondarea Universităţii.

La această întâlnire au mai participat şi prof.univ., dr hab. Otilia Dandara, Prorector pentru activitatea didactică, conf. univ., dr. Angela Niculiţă, Prorector pentru relaţii internaţionale şi conf. univ., dr.hab. Nicolae Sadovei, Prorector pentru Probleme Sociale din cadrul Universităţii de Stat din Republica Moldova.

După întâlnirea de la Universitate de Stat din Republica Moldova, delegaţia română a avut o întrevedere cu Boris Volosatîi, directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chişinău.

Printre temele de discuţie s-a numărat importanţa istorică a Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chişinău, cea mai mare instituţie şcolară francofonă din regiune. Boris Volosatîi a subliniat că „în perioada sovietică şcoala nr.1 rămâne a fi una dintre puţinile şcoli pur româneşti, cu rădăcini culturale adânci. Din cei 2000 de elevi care învaţă la acest liceu, 1.100 studiază toate materiile în limba franceză”.

Pe tot parcursul zilei, delegaţia română a fost însoţită de un reprezentant al Ambasadei României în Republica Moldova.