Educaţia românilor din Ungaria în limba maternă, pe agenda discuțiilor oficiale București-Budapesta

Educaţia românilor din Ungaria în limba maternă, pe agenda discuțiilor oficiale București-Budapesta

Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, s-a aflat vizitat zilele trecute într-o vizită de lucru în Ungaria, unde i-a întâlnit pe Miklós Soltész, secretar de stat în cadrul ministerului ungar al resurselor umane, responsabil pentru relația cu cultele, minoritățile naționale și societatea civilă, precum și pe Erzsebet Sándor-Szalay, adjunct al comisarului pentru drepturile fundamentale (Ombudsman) și pe reprezentanții comunității românești din Ungaria.În cadrul discuțiilor oficiale, ministrul delegat a subliniat angajamentul asumat de România în vederea consolidării dialogului bilateral, în spiritul Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre și a reiterat importanța minorității române din Ungaria şi a minorității maghiare din România ca punți de legătură între cele două state. Părțile au fost de acord să continue abordarea deschisă şi cooperarea pe această temă, prin raportare la normele şi standardele internaţionale în domeniul minorităţilor naţionale.
În ceea ce privește situația comunității românești din Ungaria, ministrul delegat Dan Stoenescu a subliniat nevoia unei implicări mai susţinute şi consistente a părţii ungare pentru prezervarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale, religioase a persoanelor aparţinând minorităţii române din Ungaria, respectiv a culturii şi a tradiţiilor româneşti. În acest context, oficialul român a evocat importanța acordării unei atenții sporite educației în limba maternă, ca principal element în asigurarea continuității lingvistice și culturale a minorității române.
De asemenea, ministrul a avut şi o întâlnire cu membri ai prezidiului Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, în cadrul căreia a evidențiat deschiderea autorităților române pentru a sprijini inițiativele comunității românești din Ungaria pentru menținerea identității naționale. Acesta a prezentat prioritățile mandatului său pentru perioada următoare, în special în domeniul educației în limba maternă, menită să asigure transmiterea limbii și a valorilor culturale românești în rândul tinerei generații.
Pe agenda vizitei oficialului român s-au aflat întâlniri cu reprezentanți ai comunității românești din Budapesta, Jula, Micherechi și Chitighaz, precum și cu autoritățile locale.