Evoluţia civilizaţiei românești în Europa prezentată doctoranzilor din Veneția

Evoluţia civilizaţiei românești în Europa prezentată doctoranzilor din Veneția

Conferinţa internaţională “Civiltà romena e identità europea. Storia, cultura, società”(Civilizația românească și identitatea europenă. Istorie, cultura, societate) se va desfăşura la  Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică Veneţia, în perioada 23–25 iunie.

Organizatorii conferinţei îşi propun să ofere tinerilor doctoranzi şi doctori români şi italieni, din domeniul Ştiinţelor umanistice, posibilitatea de a prezenta rezultatele celor mai recente cercetări de specialitate pe care aceştia le-au întreprins, pe fundalul universului unic reprezentat de oraşul lagunar, urbe încărcată de istorie şi centru cultural de indiscutabilă importanţă la nivel internaţional prin vechimea şi bogăţia faimoaselor sale arhive şi biblioteci care atrag anual cercetători din întreaga lume, exponenţi ai diferitelor şcoli istoriografice şi ai unor curente de gândire de înaltă relevanţă.

Tinerii doctoranzi şi doctori în ştiinţe, care vor participa la conferinţă în calitate de vorbitori sau de audienţi, vor avea posibilitatea de a expune public aspectele cele mai importante, ca şi elementele inedite şi inovative, ale muncii lor de cercetători în formare sau aflaţi la început de drum în carieră, beneficiind astfel de oportunitatea de a iniţia un schimb fructuos de opinii şi idei cu cercetătorii şi universitarii experimentaţi, prezenţi în sala «Marian Papahagi» fie spre a conferenţia, fie doar pentru a asista la desfăşurarea lucrărilor, ca şi cu organizatorii manifestării ştiinţifice, specialişti cu expertiză recunoscută în varii direcţii de studiu ale Ştiinţelor umanistice.

Lucrările conferinţei vor pune în lumină, pe temeiul surselor documentare şi a literaturii de specialitate, aspecte singulare şi elemente comune care caracterizează evoluţia de-a lungul secolelor a culturii şi civilizaţiei române în context european, din Antichitatea târzie şi până în perioada recentă, marcată de extinderea Uniunii Europene şi de încheierea cu succes a procesului de integrare a României în marea familie a statelor comunitare. De asemenea, manifestarea ştiinţifică vizează consolidarea cooperării academice dintre diferitele culturi şi şcoli istoriografice, prin intermediul dialogului deschis între cercetătorii şi universitarii interesaţi nu doar de cunoaşterea culturii şi trecutului României, ci şi a istoriei Europei Occidentale şi îndeosebi a numeroaselor raporturi dintre aceste zone ale continentului european. Conferinţa reafirmă menirea Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia de a promova valorile naţionale şi de a construi punţi între culturi, constituindu-se într-o poartă deschisă în Italia pentru cei care sunt interesaţi de orice aspect relevant al culturii şi istoriei României şi al multiplelor relaţii româno–italiene.